Eindelijk geld voor Wildopvang

Het heeft lang geduurd, maar de gemeente gaat nu toch een deel van de kosten vergoeden, die de Wildopvang in het Delftse Hout maakt vanwege de opvang van in Pijnacker-Nootdorp gevonden gewonde zoogdieren en vogels. Dat wil zeggen: als de gemeenteraad volgende maand instemt met een voorstel van het college. Dat wil € 7.500 uittrekken voor de Wildopvang en € 2.500 voor de vogelopvang in Den Haag.

Voorlopig is die donatie eenmalig. Het college wil de bijdragen voor dit jaar halen uit een stelpost in de begroting. Of er voortaan elk jaar een bijdrage voor de opvang van gewonde dieren komt, daar moet de gemeenteraad eind van dit jaar een besluit over nemen bij het vaststellen van de begroting voor volgend jaar en later.

Noodkreet

De financiële situatie van de Wildopvang is al jaren wankel. Al in 2018 liet de organisatie een noodkreet in de richting van gemeenten in de regio horen, omdat het faillissement dreigde. De inkomsten van de opvang liepen sterk terug en de reserves waren vrijwel op.

Vorig jaar weigerde de gemeenteraad nog om bij te dragen aan de kosten van de opvang van in het wild levende dieren. Een voorstel dat was ingediend door de fractie van de Partij voor de Dieren werd door de raad afgewezen, nadat wethouder Hennevanger had betoogd dat eerst onderzocht zou moeten worden of de bekostiging van op straat gevonden vogels, egels en andere kleine zoogdieren wel een taak van de gemeente is.

Rondetafel

Dankzij de inspanningen van de Partij voor de Dieren is daarna toch overleg op gang gekomen met andere gemeenten in de regio. Verder was er in februari een rondetafelbijeenkomst, waarin raadsleden in gesprek gingen met verschillende externe betrokkenen op het gebied van dierenwelzijn. Ook daarin kwamen de kosten van de opvang van in het wild levende dieren aan de orde.

Een opmerking bij " Eindelijk geld voor Wildopvang"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *