Energiebronnen onderwerp van gesprek

De gemeente Pijnacker-Nootdorp doet zelf al veel aan het opwekken van duurzame energie. Op het gemeentekantoor liggen veel zonnepanelen op het dak.

De ambitie van Pijnacker-Nootdorp om in 2050, of zo mogelijk al eerder, geen energie meer te gebruiken uit niet-hernieuwbare bronnen, bestaat al langer. Al in de vorige raadsperiode is de intentie uitgesproken om een energieneutrale gemeente te worden, en dat is in het nieuwe raadsbrede akkoord opnieuw vastgelegd. Maar uit welke hernieuwbare bronnen die energie dan moet komen, daar zal in de komende jaren nog veel over worden gesproken.

Het onderwerp kwam donderdagavond al even ter sprake tijdens de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad. Het college heeft de raad een startnotitie voorgelegd over de energietransitie in Pijnacker-Nootdorp. Aan de hand van dat stuk worden in de komende tijd allerlei onderzoeken gedaan en discussies gevoerd die uiteindelijk naar concrete plannen voor die energieneutrale gemeente moeten leiden.

Restwarmte

Van sommige energiebronnen is al wel duidelijk dat die een rol kunnen spelen, zoals zonne- en windenergie en ook aardwarmte, waar Pijnacker-Nootdorp al ervaring mee heeft. Maar ook het hergebruik van restwarmte die tot nu toe gewoon wordt weggegooid kan een optie zijn. Zo zijn er plannen voor het gebruik van de restwarmte uit de Rotterdamse haven, die via een warmtenet (een zogenaamde warmterotonde) gedistribueerd zou kunnen worden.

Restwarmte uit de Rotterdamse havens kan gebruikt worden als energiebron.

Het onderwerp leverde donderdagavond een debatje op tussen Annemieke Hulsbergen van de Partij voor de Dieren en wethouder Frank van Kuppeveld, die de energietransitie in zijn portefeuille heeft. Hulsbergen vindt het gebruik van de restwarmte uit het havengebied helemaal geen goed idee. Dat is warmte die wordt opgewekt door de petrochemische industrie, en die draait volledig op niet-duurzame bronnen. Als je dat gaat gebruiken, dan geef je een perverse prikkel af, vond ze. En op den duur verdwijnt die industrie. Dan krijg je daar ook geen restwarmte meer van.

Van Kuppeveld deelde haar bezorgdheid niet. “Op dit moment gaat het inderdaad om afvalwarmte van de verbrandingsovens van de AVR en van de chemische industrie, maar die zullen in de toekomst ook andere energiebronnen gebruiken, zoals elektriciteit en waterstof. Tot het zo ver is wordt de restwarmte geloosd via de lucht of het water. Dat is zonde.”

Enecomiljoenen

De wethouder kreeg bijval van Bernard Minderhoud (Gemeentebelangen), die liet weten een ‘buitengewoon groot voorstander’ te zijn van een energienet dat gevoed zou worden door restwarmte. Hij vroeg de wethouder om een aparte discussie met de raad te voeren over de zogenaamde energiemix en over de vraag of de gemeente zelf zo’n netwerk zou moeten aanleggen. Hij opperde om de miljoenen die straks in de gemeentekas vloeien door de verkoop van Eneco voor de aanleg van zo’n warmtenet te gebruiken.

Wethouder Van Kuppeveld zegde toe dat de discussie over zo’n warmterotonde er zeker zal komen, maar het hiervoor bestemmen van de Enecogelden vond hij het ‘nog een stap te ver’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *