Experiment met begrotingsmarkt

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp gaat dit jaar de behandeling van de begroting voor de komende jaren anders aanpakken. In plaats van de zogenaamde beeldvormende vergaderingen, waarin de fracties in de raadzaal vragen stellen aan B & W, komt er nu een begrotingsmarkt, waarbij ook de inwoners direct vragen kunnen stellen aan wethouders en ambtenaren. De begrotingsmarkt is dinsdag 30 oktober om 20 uur in het Bestuurscentrum,.

De andere aanpak is gekozen om de raadsleden de kans te geven om in een wat informelere setting te kunnen doorvragen over onderdelen uit de begroting die ze van belang vinden.

Marieke van Bijnen, fractievoorzitter van Progressief Pijnacker-Nootdorp en tevens lid van de agendacommissie: “We denken dat er op deze manier wat gemakkelijker gesprekken op gang komen waarin onderwerpen wat meer kunnen worden uitgediept dan in een gewone raadsvergadering mogelijk is. Het past ook bij de ambitie van de raad om de beeldvorming anders te organiseren, door daar regelmatig andere vormen voor te kiezen.”

Statafels

Tijdens de begrotingsmarkt krijgen alle wethouders en de burgemeester een eigen statafel, waar raadsleden bij kunnen aanschuiven om met de portefeuillehouder te praten over de onderdelen van de begroting uit zijn of haar portefeuille. Ook de beleidsambtenaren zijn beschikbaar voor vragen en verduidelijkingen. Marieke van Bijnen: “We hopen dat ook maatschappelijke organisaties en inwoners bij willen schuiven. Die kunnen bij elke tafel meepraten over de begroting.”

Of de nieuwe manier van informatie uitwisselen over de gemeentelijke financiĆ«n op deze manier goed zal werken, dat vindt Van Bijnen ook wel spannend. “Je weet niet van tevoren hoe de opkomst is. Als er veel publiek is, dan is de vraag of het lukt dat iedereen zijn vragen kan stellen. Ook worden er in deze vorm geen camerabeelden uitgezonden, dus het is ook wel spannend of het lukt om de bijeenkomst voldoende open toegankelijk te maken.”

Vanuit de verschillende fracties zijn in de afgelopen weken al veel technische vragen over de begroting aan het college gesteld. Deze schriftelijke vragen worden nog voor de begrotingsmarkt beantwoord.

Geef je mening over de begroting

De begrotingsmarkt wordt dinsdag 30 oktober gehouden in het bestuurscentrum in Pijnacker.

Voor de begrotingsmarkt is er dinsdag nog een andere mogelijkheid voor inwoners om hun mening over de begroting kenbaar te maken. Van half acht tot acht uur kunnen burgers inspreken tijdens een fractiespreekuur.

Wie daar zijn mening kenbaar wil maken moet dit van tevoren melden bij de griffie. Dat kan uiterlijk tot vrijdag 26 oktober 12.00 uur via dit mailadres. De begrotingsmarkt is openbaar: daar hoef je je niet voor aan te melden.

De oordeel- en besluitvorming over de meerjarenbegroting vindt plaats op dinsdag 6 november. Dan zijn er vanaf 19 uur eerst de algemene beschouwingen door alle fractievoorzitters, en aansluitend volgt het inhoudelijke debat over de begroting zelf en de stemming over de amendementen, de moties en uiteindelijk ook over het voorstel voor de begroting zelf.

Download de begroting in een oogopslag

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *