Extra geld voor inburgering

Extra geld van het Rijk voor taalonderwijs statushouders.

Pijnacker-Nootdorp krijgt dit en volgend jaar extra geld van het Rijk voor de inburgering van mensen met een vluchtelingenstatus.

In 2019 en 2020 is hiervoor 60.000 euro extra beschikbaar. Dat geld is bedoeld als extra impuls voor het leren van de Nederlandse taal.

Het extra budget is opgenomen in de kadernota 2019. Het college van B & W schrijft in dit stuk dat voor dit ‘taalverwervingsproces van inburgeringsplichtige statushouders die onder het huidige stelsel moeten inburgeren’ een plan zal worden opgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *