Fel debatje over fractievergoedingen

De verantwoording over de besteding van het fractiebudget leverde donderdagavond een pittig debatje op.

De fracties in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp krijgen elk jaar een budget waaruit de noodzakelijke kosten kunnen worden betaald. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergoeding voor fractie-ondersteuners, of om de kosten voor werkbezoeken en opleidingen die gericht zijn op de fractie als geheel. De manier waarop de besteding van dat geld elk jaar moet worden verantwoord leverde donderdagavond in de gemeenteraad een fel debatje op.

De zogenaamde auditcommissie, die de uitgaven van de fracties moet beoordelen, had voorgesteld om alle declaraties voortaan via de griffie te laten lopen, zodat niet voor elke fractie apart bankkosten zouden worden gemaakt. Ook had de commissie enkele posten benoemd waar nog wel eens discussie over is en die niet uit het fractiebudget mogen worden betaald, zoals de kosten van een website en advertenties.

Betutteling

De fractie van Trots trok fel van leer over de verantwoording die moet worden afgelegd over het fractiebudget. Harald van Zielst van Trots sprak van een ‘grenzeloze betutteling’, en hij deed een beroep op de onafhankelijkheid van de fracties ‘vanuit het duale systeem’. “Wat nu wordt voorgesteld is bestuurlijke armoede. De fractie moet zelfstandig het budget kunnen beheren. We zijn geen kleuterklas.” Hanneke van de Gevel (Eerlijk Alternatief) sprong daar fel op in met de opmerking dat het gaat om verantwoording van gemeenschapsgeld. “Dat heeft niets met betutteling te maken. Het gaat om geld waarover we ten opzichte van onze inwoners volstrekt helder moeten maken waaraan het is besteed.”

Ook de fractie van Gemeentebelangen had moeite met onderdelen van het voorstel. De fractie pleitte er voor dat een klein deel van het budget zonder al te veel verantwoording achteraf naar eigen goeddunken kan worden besteed. Ook heeft die fractie er moeite mee dat de kosten van een eigen website niet van het fractiebudget mogen worden betaald. Op dat laatste punt kwam er wel bijval van Van de Gevel.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *