Flinke kostenbesparing op sociaal domein

De ingreep van de gemeente Pijnacker-Nootdorp om meer grip te krijgen op de kosten van het sociaal domein (jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie) begint zijn vruchten af te werpen. Nog dit jaar wil het gemeentebestuur 750.000 euro besparen en vanaf volgend jaar zelfs een-en-een-kwart miljoen per jaar. Uit de resultaten tot nu toe blijkt dat die bezuiniging inderdaad zal worden gehaald en misschien wordt de jaarlijkse besparing zelfs nog groter.

Uit een voortgangsrapportage die aan de gemeenteraad is gestuurd blijkt dat in de eerste helft van dit jaar al een besparing van 838.000 euro is behaald; meer dus dan de doelstelling voor het gehele jaar. Het lijkt niet onmogelijk dat over heel 2021 zelfs een miljoen minder zal worden uitgegeven. Grote bedragen, maar afgezet tegen de totale kosten van het sociaal domein, voor dit jaar dik 36 miljoen, gaat het toch nog maar om een bezuiniging van 3 tot 4 procent.

Kwaliteitsverbetering

Wethouder Marieke van Bijnen, verantwoordelijk voor het sociaal domein, is blij met de positieve cijfers die ze aan de gemeenteraad kan voorleggen, maar ze is er nog blijer om dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners niet achteruit gaat, integendeel. “Het is niet alleen een bezuiniging, maar ook een kwaliteitsverbetering. Het is mooi dat we onze inwoners kunnen helpen op een andere manier, meer passend en directer. Zoals we het nu georganiseerd hebben gaat het beter dan in het verleden. Super laagdrempelig, de inwoners zelf opzoeken, beter en sneller hulp geven als dat nodig is, zoals met de praktijkondersteuners jeugd bij de huisartsen en het schoolmaatschappelijk werk.”

In het interventieplan dat de gemeenteraad in oktober vorig jaar vaststelde waren 28 maatregelen opgenomen die ervoor zouden moeten zorgen dat het sociaal domein voor de gemeente goedkoper zou worden en dat ook de kwaliteit van de dienstverlening zou verbeteren. De gemeente wil in elk geval meer grip op de toegang tot de professionele jeugdhulp, waarvan de kosten de afgelopen jaren uit de pan zijn gerezen. De praktijkondersteuners jeugd bij de huisartsen spelen hier een belangrijke rol door vroegtijdig hulp te bieden bij problemen met jongeren, in plaats dat direct wordt doorverwezen naar dure externe jeugdzorg.

Zelfredzaamheid

Wethouder Marieke van Bijnen

De gemeente wil ook de zelfredzaamheid en participatie van de inwoners ondersteunen. Instellingen als de SWOP en het jeugd- en jongerenwerk spelen hierbij een belangrijke rol. Brugfunctionarissen die bij deze instellingen aan het werk zijn, zorgen ervoor dat bewoners die ondersteuning nodig hebben ‘warm’ worden overgedragen en begeleid. Ook het vrijwilligerswerk speelt hierin een rol, bijvoorbeeld in projecten als thuisadministratie en bezoekdienst.

“We hebben daar nog wel wat te doen”, zegt de wethouder. “Wat we nog gaan uitwerken is een visie op hoe we ervoor kunnen zorgen dat we de welzijnspartners en de vrijwilligersorganisaties beter kunnen verbinden met onze kernteams en de professionele aanbieders.”

Is het risico niet aanwezig dat de druk op vrijwilligers op een gegeven moment te groot wordt als ze steeds meer taken moeten uitvoeren, ook in het sociaal domein?

Marieke van Bijnen: “Dat moeten we goed in de gaten houden. Tot nu toe gaat het goed. We hebben geluk dat we in een gemeente wonen waarin zoveel vrijwilligers actief zijn. Deze week ondertekenden we het contract voor het lokaal preventiebeleid en daar was ook het mooie nieuwe project Sociaal Vitaal aanwezig, om ouderen in meer in beweging te krijgen. Daar zijn in korte tijd veel vrijwilligers voor gevonden. Dat kan dus gelukkig nog steeds in Pijnacker-Nootdorp.”

Voorgeschiedenis

Het blijkt dus dat in relatief korte tijd veel geld bespaard kan worden op het sociaal domein. Is er dan in het verleden nauwelijks op de kosten gelet of klotste het geld toen tegen de plinten, als je ziet dat er nu misschien zelfs wel meer bespaard kan worden dan was geraamd?

“Zo mag je dat niet zien. Wat we nu aan het doen zijn heeft een voorgeschiedenis. De beweging om meer grip te krijgen op de kosten is al enkele jaren aan de gang. We hebben ons al jaren voorbereid op bijvoorbeeld de taken van de praktijkondersteuners, het schoolmaatschappelijk werk enzovoort. Er was al een goede basis gelegd. Als dat niet zo was geweest, dan hadden we hier nu niet zo gestaan.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *