Flinke tegenvaller voor IKC Mariaschool

De realisering van het Integrale Kindcentrum Mariaschool in Klapwijk wordt een stuk duurder dan was verwacht. De aanpassing van het bestaande gebouw, de nieuwbouw voor de kinderopvang en de verbinding tussen die twee kosten zeker een half miljoen euro meer dan begroot. Een alternatief is er niet, want als er een nieuw ontwerp moet worden gemaakt voor het IKC, dan kost dat alleen al drie ton. Het college van B & W heeft daarom besloten om ondanks de overschrijving van het budget door te gaan op grond van het huidige ontwerp.

Hoe groot de financiële tegenvaller precies wordt die de gemeente zal moeten inboeken blijkt pas als de aanbesteding van het werk is afgerond.

Het nieuwe IKC wordt gevormd door de katholieke Mariaschool, samen met kinderopvangbedrijf SkippyPePijn. De noodlokalen die de Mariaschool sinds 1996 in gebruik had zijn inmiddels gesloopt, om plaats te maken voor de nieuwbouw naast het bestaande schoolgebouw. Om het IKC in één gebouw te kunnen huisvesten moeten twee lokalen worden verplaatst naar een ander deel van het gebouw, om de bestaande school en de nieuwbouw met elkaar te kunnen verbinden.

Sowieso duurder

Dat de bouw meer gaat kosten is al een tijdje bekend. Al in september 2020, toen het concept van het ontwerp klaar was, bleek dat er een groter budget nodig zou zijn. Een bezuinigingsronde en het opnieuw laten doorrekenen door een extern financiële bureau leverde geen oplossing: uitvoering van het gekozen ontwerp zou sowieso duurder worden dan aanvankelijk was bedacht.

De gemeente heeft nog overwogen om voor het IKC een afzonderlijk nieuw gebouw neer te zetten. Maar dat is in strijd met het uitgangspunt dat een IKC in één gebouw moet worden gehuisvest. Ook heeft de architect aangegeven dat dit alternatief weer extra kosten zou opleveren, omdat er meer gevels nodig zijn.

Als de aanbesteding is afgerond wordt duidelijk wat de daadwerkelijke overschrijding zal zijn. De gemeenteraad zal zich dan moeten buigen over een voorstel voor een nieuw investeringsbudget. Het is niet de eerste tegenvaller die Pijnacker-Nootdorp heeft bij de bouw van scholen. Onlangs werd bekend dat ook de uitbreiding van de school voor speciaal onderwijs ‘t Kraaienest op het terrein van Ipse de Bruggen in Nootdorp duurder uitvalt dan was verwacht.

De noodlokalen van de Mariaschool werden vorig jaar al gesloopt. Daarbij werd asbest aangetroffen, dat veilig kon worden verwijderd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *