Forse inzet op aardwarmte

De glastuinbouw maakt in de komende jaren steeds meer gebruik van aardwarmte en warmtenetten.

Aardwarmte wordt in Pijnacker-Nootdorp in de komende jaren een steeds belangrijker bron, en ook is er van alles gaande op het gebied van duurzame warmtenetten. De gemeente voert gesprekken met verschillende bedrijven, andere gemeenten en energiebedrijven over allerlei projecten op dit gebied.

Uit de voortgang van het Plan van Aanpak over de verduurzaming van de warmtevoorziening, dat door het college van B & W aan de gemeenteraad is gestuurd, blijkt dat de inzet op deze nieuwe warmtebronnen een belangrijke factor vormt in het plan om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn.

Nieuw doublet

Op het gebied van aardwarmte is er van alles gaande. Ammerlaan werkt nog steeds hard aan de aanleg van zijn nieuwe warmtedoublet, na de tegenslagen met de eerste aardwarmteput die buiten gebruik is geraakt door een breuk in een ondergrondse leiding. Daarnaast onderzoeken enkele bedrijven de mogelijkheden voor een aardwarmtebron voor de regio Nootdorp/Ypenburg, waarbij ook de warmtecoöperatie Noukoop-Balijade is betrokken. Verder wordt met Nuon gesproken over een aardwarmteproject rond de Kleihoogt.

Gesprekken zijn ook gaande over koppeling van de aardwarmtenetten van Ammerlaan en Duijvestein.

Warmtenet

De gemeente werkt samen met Lansingerland en met Glastuinbouw Nederland binnen de Warmte Samenwerking Oostland. Dat zou moeten leiden tot een regionaal warmtenet, dat binnen vijf tot zeven jaar in gebruik zou moeten zijn, vooral ten behoeve van de glastuinbouw. Ook wordt nog steeds onderzoek gedaan naar het gebruik van restwarmte uit de Rotterdamse haven.

Nieuwbouwwoningen in Pijnacker-Nootdorp worden al sinds juli vorig jaar niet meer aangesloten op het aardgas. De nieuwbouw in Tuindershof en het nog resterende deel van Keijzershof worden verwarmd met warmte-koude-opslagsystemen.

Ammerlaan werkt hard aan zijn nieuwe aardwarmtesysteem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *