GB: Laat Avalex opdraaien voor tekort

De verbranding van restafval is flink duurder door een extra belasting die door het rijk is opgelegd.

De fractie van Gemeentebelangen maakt zich er hard voor dat de hogere kosten op de afvalstoffen, die voor een belangrijk deel zijn ontstaan door een verhoging door het rijk van de verbrandingsbelasting op afval, niet bij de inwoners in rekening wordt gebracht. Daar moet Avalex maar voor opdraaien, vindt de fractie.

Op het ophalen en verwerken van afval komt Pijnacker-Nootdorp volgend jaar ongeveer een miljoen euro tekort. De gemeente heeft eerder het besluit genomen dat de verwerking van het huisvuil kostendekkend moet zijn. Daarom stelt het college van B & W aan de raad voor om de afvalstoffenheffing volgend jaar met 60 euro per jaar te verhogen.

Woonlasten zouden dalen

Gemeentebelangen vindt die verhoging onacceptabel, omdat bij het hoofdlijnenakkoord was afgesproken dat de woonlasten voor de inwoners zouden dalen, stelt fractievoorzitter Ina Mantjes in een persbericht.

De fractie vindt dat Avalex de hogere kosten maar in zijn eigen budget moet zien op te lossen. Daarom moet de stijging van de afvalstoffenheffing uit de gemeentelijke begroting worden geschrapt, vindt Mantjes. Als dat niet gebeurt, dan is Gemeentebelangen van plan om volgende week tegen de begroting te stemmen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *