Geen bijstandsfraude statushouders

Er was geen sprake van bijstandsfraude door statushouders, zou blijken uit onderzoek door de sociale recherche.

De sociale recherche van de gemeente Zoetermeer, die ook voor Pijnacker-Nootdorp onderzoek doet naar mogelijke fraude met de sociale voorzieningen, heeft geen bijstandsfraude geconstateerd na de anonieme melding die in september vorig jaar bij de gemeente binnenkwam. In die melding werden enkele inwoners genoemd die illegaal verdiensten zouden hebben naast de uitkering die ze van de gemeente ontvingen. Volgens onbevestigde berichten zou het gaan om vluchtelingen met een verblijfstatus. Uit het onderzoek is gebleken dat daar in deze zaak geen sprake van is of was geweest, schrijft het college van B & W nu naar aanleiding van vragen van de fractie van Gemeentebelangen.

De kwestie heeft de gemoederen in Pijnacker-Nootdorp in de afgelopen maanden flink bezig gehouden, vooral door de manier waarop op het gemeentekantoor was gereageerd op de anonieme melding. De ambtenaar die de zaak behandelde had geadviseerd om eerst met de uitkeringsgerechtigden een gesprek te voeren waarin ze zouden worden geconfronteerd met het vermoeden van fraude, om daarna een onderzoek door de sociale recherche te laten uitvoeren. Dat is de gebruikelijke weg, volgens B & W.

De toenmalige wethouder Bernard Minderhoud (Gemeentebelangen) was het daar niet mee eens. Hij vond dat er direct een onderzoek zou moeten worden ingesteld. Met die opvatting stond hij alleen in het college van B & W; reden voor hem om eind september zijn portefeuille neer te leggen.

Hoogst teleurstellend

Het college van B & W heeft in de afgelopen maanden steeds volgehouden dat het ‘vigerend beleid’ is om bij vermoedens van fraude met de bijstand eerst een confronterend gesprek aan te gaan. Op die manier is het mogelijk om ‘maatwerk’ toe te passen, en om ook rekening te kunnen houden met de individuele omstandigheden en de maatschappelijke gevolgen. Minderhoud had betoogd dat je daarmee bij voorbaat het onderzoek al frustreert, en zijn fractie van Gemeentebelangen is het daarmee volledig eens.

Fractievoorzitter Ina Mantjes noemt de beantwoording van haar schriftelijke vragen door het college van B & W dan ook ‘hoogst teleurstellend’. Ze is boos over het feit dat ze geen inzage krijgt in het ambtelijke advies. B & W willen dat advies niet vrijgeven omdat het zou gaan om de ‘persoonlijke beleidsopvatting’ van de betreffende ambtenaar. 

Ook na aanvullende vragen van Gemeentebelangen blijft het college bij zijn besluit dat het advies niet bekend wordt gemaakt. “Wij achten dit in strijd met het openbaar belang”, antwoordt het college. Wel laten B & W weten dat de betreffende ambtenaar had geadviseerd om de betrokkenen te confronteren met het vermoeden van fraude voordat het onderzoek gestart zou worden. Maar eigenlijk was dit advies niet nodig geweest: “Dit had ook ambtelijk afgehandeld kunnen worden omdat er sprake was van vigerend beleid”, schrijft het college. 

Nog steeds twijfels

Dat er uiteindelijk geen bijstandsfraude is geconstateerd bevredigt Gemeentebelangen niet. Ina Mantjes: “Ja, hoe zinvol is een onderzoek nog als je eerst een gesprek voert met de mensen die worden verdacht van fraude? Dan is bij voorbaat je onderzoek al kapot. Als je de persoon in kwestie van tevoren informeert, dan kun je niet meer aan het bewijs komen.” Mantjes is er dus  nog steeds niet van overtuigd dat er geen fraude is gepleegd.

Ook bij het feit dat ze geen inzage krijgt in de letterlijke tekst van het ambtelijke advies legt Gemeentebelangen zich nog niet neer. “We gaan het nog in de fractie bespreken. Het is goed mogelijk dat we een beroep doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur om het advies toch op tafel te krijgen.”

B & W benadrukken in de beantwoording nog een keer dat terdege wordt opgetreden bij bijstandsfraude. “We hechten er belang aan te benadrukken dat met betrekking tot fraudebestrijding maximale inzet gepleegd wordt en zal worden, met als doel dat niemand binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp ongestraft wegkomt met misbruik van sociale voorzieningen.”

Wethouder Minderhoud stapte op 28 september op door een verschil van inzicht over de aanpak van de vermoedelijke bijstandsfraude.

 

 

 

 

Een opmerking bij " Geen bijstandsfraude statushouders"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *