Geen extra geluidschermen langs E-lijn

Er komen geluidschermen ter hoogte van de keervoorziening tussen Pijnacker-centrum en Zuid. Langs de rest van het tracé zijn ze niet nodig, vinden B & W.

Er komen geen extra geluidschermen langs het tracé van de Randstadrail. Op kosten van de MRDH worden wel geluidwerende voorzieningen geplaatst ter hoogte van de keervoorziening tussen de haltes Pijnacker-centrum en Pijnacker-Zuid, maar schermen langs andere delen van de metrolijn zijn volgens het college van B & W niet noodzakelijk.

De discussie over de geluidoverlast van de Randstadrail laaide eind vorig jaar op omdat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp alleen akkoord wilde gaan met de keervoorziening voor de Randstadrail, als de MRDH zou meebetalen aan geluidwerende voorzieningen op meerdere plekken langs de route. De MRDH weigerde dat en nam ondanks de bezwaren van de raad tóch het besluit tot aanleg van de keervoorziening in Pijnacker. 

De raad legde zich daar mokkend bij neer, maar gaf het college wel in een unaniem aangenomen motie van de VVD de opdracht om te onderzoeken welke maatregelen de gemeente dan zelf voor eigen rekening zou kunnen nemen. 

Bellen

De overweg bij de Polderweg krijgt andere bellen, die minder overlast zouden moeten geven.

Dat onderzoek is nu klaar. De conclusie van B & W is dus dat er naast de geluidschermen bij de keervoorziening niet nog eens meer schermen hoeven worden geplaatst. Wel moet iets worden gedaan aan de bellen bij de spoorovergang aan de Polderweg. Die geven vele malen per dag geluidoverlast. De bellen worden binnenkort vervangen door bellen die rekening houden met het omgevingsgeluid.

Verder staan er negen woningen langs de route, waaronder een huis aan het Klein Vlieland, die al vallen onder de geluidsaneringslijst van het rijk. Voor deze woningen wordt na 2021 een plan van aanpak uitgewerkt.

Welke maatregelen voor deze sanering precies worden genomen, moet nader onderzoek uitwijzen.

Uit het onderzoek blijkt dat in Pijnacker-Nootdorp geen woningen langs de Randstadrail staan met een geluidbelasting boven de maximale wettelijke bovengrens. Wel zijn er 600 woningen met een hogere geluidbelasting dan 50 dB: de bovengrens uit het gemeentelijke beleid voor woon-, buiten en glastuinbouwgebied. Maar het college gaat er vanuit dat binnen in de woningen het geluidsniveau al voldoende is gewaarborgd, onder andere door geluidswerende voorzieningen aan deze woningen.

Bureauonderzoek

Er zijn nog wel woningen die vallen onder een zwaardere geluidsbelasting van meer dan 63 dB en die niet op de geluidsaneringslijst staan. Voor deze woningen ‘kan op verzoek middels bureauonderzoek bepaald worden of er sprake is van een aanvaardbaar geluidsniveau in de woning”, aldus het college.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *