Voorlopig geen ja/ja-sticker

Het college van Pijnacker-Nootdorp wil voorlopig geen ja/ja-sticker invoeren.

Pijnacker-Nootdorp gaat voorlopig niet over tot de invoering van een opt-in systeem, waarmee alleen bij woningen met een ja/ja-sticker op de brievenbus reclamedrukwerk en huis-aan-huiskranten mogen worden bezorgd. Het college van B & W wil eerst wachten op de uitkomst van een cassatieberoep door de brancheorganisaties.

In juli vorig jaar werd in de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin het college werd gevraagd om onderzoek te doen naar zo’n opt-in systeem, omdat daarmee veel papier kan worden bespaard. Vrijwel alle fracties waren voorstander van dat onderzoek, alleen Eerlijk Alternatief stemde tegen.

Ledenwerving

B & W hebben behalve naar de lopende juridische procedure ook gekeken naar de lokale situatie. De invoering van de ja/ja-sticker zou gevolgen kunnen hebben voor stichtingen en verenigingen die informatie willen verspreiden, bijvoorbeeld voor ledenwerving.

Ook zou het gevolgen hebben voor de verspreiding van lokaal nieuws. Zo zou de Telstar niet meer overal mogen worden bezorgd. Verder krijgen lokale ondernemers minder mogelijkheden om hun producten aan te prijzen.

Er zou een uitzondering gemaakt kunnen worden voor huis-aan-huisbladen en drukwerk van stichtingen en verenigingen, maar dat zou kunnen leiden tot reclame als bijlage bij het huis-aan-huisblad of tot extra gedrukte pagina’s. Op die manier zou het effect van papierreductie grotendeels verdwijnen, aldus B & W.

Het college stelt de raad voor om voorlopig van de maatregel af te zien, en om in de tussentijd wel meer de aandacht te vestigen op de bestaande stickers tegen ongeadresseerd drukwerk.

Toestemming

‘Opt-in’ betekent dat een bewoner uitdrukkelijk toestemming moet geven voor de ontvangst van ongeadresseerd drukwerk. Om dat te bereiken zou er, naast de al bestaande nee/nee-sticker (‘Ik wil niets ontvangen’) en de nee/ja-sticker (‘ ik wil geen reclamefolders, wel huis-aan-huisbladen’) ook een sticker moeten komen die aangeeft dat al het drukwerk in de brievenbus mag worden gestopt.

In Amsterdam was al eerder besloten dat dat systeem zou worden ingevoerd. De gemeente kreeg tot twee keer toe van de rechter gelijk dat het een dergelijke maatregel mocht treffen, maar de brancheorganisatie vecht dat tot in hoogste instantie aan. De uitspraak van het cassatieberoep zal vermoedelijk nog geruime tijd op zich laten wachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *