Geen kinderopvang in Parochiehuis

De plannen van kinderopvangbedrijf Small Steps om een nieuwe vestiging te openen in het Parochiehuis in het centrum van Pijnacker zijn van de baan. Het college van B & W wil geen omgevingsvergunning verlenen, die nodig is om de kinderopvang in het gebouw te vestigen. Kinderopvang is strijdig met het bestemmingsplan.

Het Parochiehuis heeft momenteel een sociaal-culturele bestemming. In de afgelopen jaren is de ruimte ook als zodanig gebruikt. Lange tijd hadden enkele bridgeclubs er hun domicilie en ook het Speeltoneel, met vijf of zes verschillende groepen een van de grootste toneelverenigingen in het land, repeteerde er en gaf er zijn uitvoeringen.

Het Parochiebestuur van de Christus Koningparochie, eigenaar van het gebouw, had echter andere plannen met de ruimte. Na de zomer vorig jaar werd daarom het contract met de horeca-exploitant opgezegd en ook werden afspraken gemaakt met Small Steps voor permanent gebruik van de ruimte. De kinderopvang vroeg eind vorig jaar bij de gemeente subsidie aan en deed ook een aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Ontmoetingsfunctie

Om de vestiging van de kinderopvang mogelijk te maken zou het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd, maar daar voelt het college van B & W niets voor, zegt wethouder Ilona Jense desgevraagd. “Het wijzigen van de bestemming zou niet logisch zijn. We zijn als gemeente op zoek naar een locatie om in het centrum van Pijnacker een ontmoetingsfunctie te realiseren. Het nu juridisch schrappen van een bestemming om die ergens anders dan toe te voegen ligt niet voor de hand.  Het is immers niet logisch om een functie te schrappen waaraan nog behoefte is. Bovendien heeft de gemeente in de afgelopen periode ingezet op integrale kindcentra, waarbij de opvang van kinderen in of nabij de school zal plaatsvinden. Een dergelijk grote opvangvoorziening is niet in lijn met dat beleid.”

De zoektocht naar een locatie voor een locatie met podiumfunctie, waar in Pijnacker grote behoefte aan is, is in een vergevorderd stadium, zegt Jense. “Dat valt niet in mijn portefeuille dus ik kan daar niet veel over zeggen, maar de plannen beginnen wel steeds meer vorm te krijgen. Daar komt over enkele maanden meer duidelijkheid over.”

Motivatie

Het college van B & W heeft de kinderopvangorganisatie een uitgebreide motivatie gestuurd waarom de omgevingsvergunning wordt geweigerd. Ook is voor volgende week een gesprek gepland met het Parochiebestuur.

Smallsteps wil nog niet reageren op het feit dat de plannen voor de Pijnackerse vestiging niet doorgaan. “Zoals je zult begrijpen gaan we de motivatie die ten grondslag ligt aan deze beslissing eerst aandachtig lezen”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Een reactie op “Geen kinderopvang in Parochiehuis”
 1. Doe wat met dit prachtige mooie gebouw met originele details in het centrum van Pijnacker laat het niet leeg en een strijd worden wat doen wij ermee
  Intern is opknappen noodzakelijk
  Ruimtes voor ouderen om bijeen te komen een hapje eten en een spelletje doen
  Vele verenigingen zoeken in het centrum voor ouderen ruimtes voor hun hobby’s
  Een innovatiecentrum als je wilt en energie in besteed kan het een levendige ontmoetingscentrum worden
  Niet verpauperen en een strijd strijden zoals het oude postkantoor en rabobank in het centrum
  Creativiteit word beloont maar geen kinderopvang
  Misschien ruimtes inrichten voor thuiswerkers bedenk wat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *