Geen Kiss & Ridezone rond Het Baken

Een kiss & ride zone rond Het Baken komt er niet. Omwonenden hadden daar veel weerstand tegen.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp laat het plan varen om rond sporthal Het Baken in Koningshof een Kiss & Ridezone te maken voor ouders die hun kinderen per se met de auto naar school willen brengen. Omwonenden hadden veel bezwaren tegen dat idee, omdat het groen rond de sporthal dan wordt aangetast en omdat de situatie voor voetgangers en fietsers juist onveiliger zou worden.

Uit de reacties op de plannen voor het scholencomplex in de wijk is gebleken dat juist tegen dit onderdeel veel weerstand bestaat. Daarom is er op het gemeentekantoor voor gekozen om die oplossing niet verder uit te werken.

Samen met de bewoners, de wijkvereniging en de betrokken scholen worden nu andere plannen genaakt voor de verkeersafwikkeling rond de scholen. Bewoners noemden zelf vaak een betere inrichting van het parkeerterrein bij Het Baken. Ook dringen de omwonenden er op aan dat wordt ingezet op het verbeteren van het gedrag van ouders die met de auto komen.

Naar Ackerswoude

De Tweemaster verhuist naar een nieuw kindcentrum in Ackerswoude.

In het scholencomplex zijn nu drie basisscholen gevestigd: de Johannesschool, De Tweemaster en de tweetalige Montessorischool Casa. De Tweemaster verdwijnt in de komende jaren uit Koningshof. Deze basisschool wordt ondergebracht in een nieuw kindcentrum in Ackerswoude.

De Casaschool krijgt na deze verhuizing in Koningshof veel meer ruimte. De dependance aan de Acacialaan wordt opgeheven. De gehele school zit dus straks in Koningshof. De bestaande lokalen worden gerenoveerd, en ook komt er nieuwbouw in twee lagen. Als deze nieuwbouw in gebruik is genomen worden vier tijdelijke lokalen op het complex afgebroken.

De gemeenteraad spreekt volgende maand over het ontwerp bestemmingsplan dat nodig is om de nieuwbouw mogelijk te maken. Daarna krijgen omwonenden en andere betrokkenen de gelegenheid om hun mening over de plannen te geven. Ook de verkeersafwikkeling komt daarbij weer ter sprake.

Voor het verkeer rond het scholencomplex wordt samen met bewoners en de scholen een nieuw plan gemaakt.


 1. De Casaschool heeft geen wijkfunctie maar een regiofunctie! De leerlingen komen veel vaker van buiten de wijk en zelfs van buiten P-N dan een bij een reguliere lagere school. Die leerlingen worden bijna allemaal met de auto afgezet! Dus er gaat veel meer “haal en breng” verkeer komen!
  Kijk nu maar naar de huidige locatie op de Goudenregensingel.
  Geen kiss and ride betekent overlast in de straatjes rondom de school!

  Dat wordt nog wat!

  • Juist om de reden van grote aantallen leerlingen in de toekomst begrijp ik niet waarom voor deze locatie is gekozen.
   Ingeklemd in een mooie compacte woonwijk.

 2. Pingback: Insprekers willen af van Casa-school – Pijnacker-Nootdorp Actueel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *