Geen meerkosten voor Delftsestraatweg

Het eerste deel van de Delftsestraatweg dat was versmald, moest na de openstelling weer wat breder worden gemaakt. (foto: Bart Planken).

Het weer wat breder maken van het versmalde gedeelte van de Delftsestraatweg levert voor de gemeente geen extra kosten op, verwacht het college van B & W. De weg moest worden aangepast omdat na de openstelling het busbedrijf niet meer over de route wilde rijden. Maar ondanks de meerkosten zal het project binnen het budget van ruim 1,4 miljoen euro worden gerealiseerd, heeft het college van B & W laten weten.

Verschillende fracties in de gemeenteraad stelden schriftelijke vragen over de kwestie. Zowel de Partij voor de Dieren als D66 en Eerlijk Alternatief wilden weten wat de meerkosten zijn en hoe het zo ver heeft kunnen komen dat de weg na de ingebruikname toch te smal bleek te zijn.

Het college stelt in zijn beantwoording dat vantevoren wel degelijk goed is gekeken naar het toepassen van een smallere rijbaan dan gebruikelijk is op andere hoofdwegen. Er was bewust voor gekozen, om te bevorderen dat de route via het centrum van Pijnacker minder aantrekkelijk is voor grote voertuigen. “Het is op zichzelf mogelijk bij de gekozen wegbreedte dat grote voertuigen elkaar passeren, zij het met een lagere rijsnelheid”, schrijft wethouder Ilona Jense namens B & W.

Minder comfortabel

Ook andere hoofdwegen krijgen een smallere rijbaan om het voor vrachtverkeer minder aantrekkelijk te maken om die route te nemen. Samen met de omwonenden wordt momenteel gewerkt aan een ontwerp voor de Vlielandseweg. Ook op deze weg wordt het rijprofiel versmald, om de rijsnelheden van het verkeer te beperken en de route minder comfortabel te maken voor grote voertuigen.

Voordat het definitieve ontwerp wordt vastgesteld, wordt wel eerst overlegd met de busmaatschappij, schrijft Jense.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *