Geen onderzoek sloten rond kunstgras

Rubberkorrels van oude autobanden kunnen schadelijke stoffen afgeven aan sloten rond de velden.

Het college van B & W van Pijnacker-Nootdorp is niet van plan om onderzoek te laten doen naar de waterbodems rond kunstgrasvelden. De fractie van de Partij voor de Dieren had onlangs gevraagd of het college daartoe bereid is, naar aanleiding van een recent rapport van het RIVM over het effect van rubbergranulaat in het kunstgras op omliggende sloten.

Het RIVM beveelt maatregelen aan om te voorkomen dat de rubberkorrels op de bermgrond terecht kunnen komen en dat stoffen als kobalt, zink en minerale olie via drainagewater in de sloten terecht komen.

Volgens het college is er ‘op dit moment’ geen aanleiding voor nader onderzoek. Ook wil het college de aanbevelingen van het RIVM om maatregelen te nemen, niet uitvoeren. B & W verwijst naar een van de conclusies uit een verkennend onderzoek door de RIVM en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), waarin is aangegeven dat ‘op basis van het verkennende onderzoek de emissies van drainagewater en rubberkorrels meestal niet lijken te leiden tot toxische situaties voor de ecologie’.

Watervlooien

Opvallend is dat het college in zijn antwoord alleen die zinsnede uit het verkennende onderzoek citeert, en niet de daaropvolgende zin in het rapport van STOWA. Die zin luidt: “Tegelijkertijd is vastgesteld dat onder bepaalde condities ecologische effecten wel kunnen vóórkomen, zoals te zien bij het oudste veld, waar een volledige sterfte van watervlooien optrad die verklaarbaar is door de hoge zinkconcentraties in het drainagewater.”

B & W van Pijnacker-Nootdorp vinden wel dat de conclusies van het onderzoek voldoende aanleiding zijn om in de toekomst geen rubbergranulaat meer toe te passen op kunstgrasvelden. Bij de vervanging van het kunstgrasveld van Oliveo op sportpark De Groene Wijdte is daarom gekozen voor een synthetisch vulmiddel dat weliswaar duurder is, maar geen problemen oplevert voor het milieu of de gezondheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.