Geen sociale koopwoningen in P-N

Pijnacker-Nootdorp bouwt in de komende decennia nog enkele duizenden huizen, maar veel sociale koopwoningen zullen daar niet bij zijn.

Pijnacker-Nootdorp gaat in de komende decennia nog veel woningen bouwen, omdat daar vooral voor de eigen inwoners nog steeds veel behoefte aan is. Hoewel de aantallen nog lang niet vast staan wordt in de Woonvisie, die de gemeenteraad komende week zal vaststellen, rekening gehouden met nog enkele duizenden nieuwbouwwoningen extra.

In alle categorieën woningen is op dit moment een tekort. Maar de aandacht gaat in de komende jaren vooral naar nieuwbouw voor senioren en voor starters: jongeren die nu vaak nog bij hun ouders wonen of in een studentenkamer zitten maar hard toe zijn aan een eigen huis. Een hoog inkomen hebben ze doorgaans nog niet, dus ze zijn dan aangewezen op goedkope huur- of koopwoningen, en vooral die zijn er nauwelijks.

Het aantal huurwoningen met een betaalbare huur wordt in de komende jaren in Pijnacker-Nootdorp flink uitgebreid. In de Woonvisie worden daar de lijnen voor uitgezet. Met goedkope koophuizen is het een ander verhaal: die zullen naar het zich laat aanzien in de gemeente niet of nauwelijks worden gebouwd.

Bouwkosten

Volgens wethouder Frank van Kuppeveld is daar een goede reden voor. Voor een bedrag van 190.000 euro, de norm die wordt gehanteerd bij sociale koopwoningen, kun je met de huidige bouwkosten nauwelijks een fatsoenlijk huis neerzetten. En het voordeel van zo’n goedkope koopwoning, gesubsidieerd door de gemeente die hiervoor een lagere grondprijs rekent, is er alleen voor de eerste eigenaar. Vaak wordt zo’n sociale koopwoning na enkele jaren verkocht voor een flink hoger bedrag. Na de eerste bewoning verdwijnt zo’n koopwoning dan dus vanzelf buiten het bereik van de starters waar hij voor was bedoeld.

Niet alleen Pijnacker-Nootdorp heeft grote twijfels over het nut van het bouwen van sociale koophuizen. Ook veel andere gemeenten kiezen er voor om zich alleen op het bouwen van sociale huurwoningen te richten. Als de eerste huurder vertrekt, dan blijft het huis gewoon beschikbaar in de goedkope categorie.

Goede oplossing

Dat beleid wordt ook door Pijnacker-Nootdorp gevolgd, blijkt uit de Woonvisie. Tijdens de bespreking van het stuk in de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad pleitte alleen de fractie van Trots nog voor het bouwen van sociale koopwoningen. Harald van Zielst van die partij ziet het toch nog als een goede oplossing voor de vele jongeren die noodgedwongen nog jaren bij hun ouders moeten blijven wonen, of die wegtrekken naar andere gemeenten omdat hier geen passende woning te vinden is.

Voor de komende jaren staat er diverse projecten op stapel die zeker ook voor starters interessant zijn. Zo zijn in de nieuwe woonwijken Tuindershof, De Scheg en vooral Centrumlijn-Noord veel sociale woningen gepland, ook in appartementengebouwen, die heel geschikt kunnen zijn voor jongere huurders.

De gemeente wil dat bij nieuwbouwprojecten minimaal 30% van de huizen in de sociale huursector moet vallen. Op sommige plekken wordt dat percentage zelfs hoger, omdat er nog een inhaalslag te maken is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *