Geen verrassingen rond Hart van Nootdorp

Om de anderhalve meter te kunnen handhaven had de gemeenteraad donderdagavond een nieuwe opstelling. De blauwe scheidingswand was verwijderd en de gehele zaal werd gebruikt.

De gemeenteraad heeft donderdagavond zoals verwacht ingestemd met het plan om de Jan Janssenhal terug te bouwen op de huidige locatie. De raad kon kiezen uit twee varianten. Het scenario waarbij de sporthal samen met IKC Regenboog en een aantal woningen zou worden samengevoegd in een groot complex op de brandweerlocatie, dat door het college van B & W was voorgesteld, kreeg alleen de steun van de VVD.

Dat er toch nog een tweede scenario op tafel lag, met de nieuwe sporthal op de oude plek en daardoor meer ruimte voor woningbouw, kwam door een motie op initiatief van het CDA, die in november steun kreeg van de voltallige gemeenteraad.

Het college voelde eigenlijk niets voor die variant, omdat de grotere nieuwe sporthal eigenlijk niet past op de oude locatie: het is daar te krap om de sporthal goed te kunnen inpassen. Maar voor de raad gaf donderdagavond vooral de doorslag dat door dit scenario meer woningen in het Hart van Nootdorp kunnen worden gebouwd.

In de komende maanden wordt de gebiedsvisie voor het Hart van Nootdorp verder uitgewerkt. De inwoners van Nootdorp zullen daar intensief bij worden betrokken.

Centrumlijn en Scheg

De gemeenteraad stemde donderdagavond ook in met de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijken Centrumlijn-Noord en -Zuid en met het ontwerpbestemmingsplan voor De Scheg. De raad liet via een amendement, dat was ingediend door de Partij voor de Dieren, wel vastleggen dat bij De Scheg het huidige groen zoveel mogelijk blijft behouden en dat de bouw van de nieuwe wijk zo wordt gepland dat aanwezige dieren er zo min mogelijk last van hebben.

Ook werd in het amendement genoemd dat zo veel mogelijk groen wordt aangelegd en dat ‘natuurinclusief’ wordt gebouwd. Alleen de fracties van Gemeentebelangen en VVD waren tegen.

Alleen de woordvoerders bij elk onderwerp zaten in de gebruikelijke opstelling. De overige raadsleden hadden dan een plek achterin de zaal.
,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *