Geheime vergadering over energie installaties

De raad vergaderde in beslotenheid over het weren van overlastgevende energieinstallaties in de buitengebieden.

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft vorige week donderdag in een besloten raadsvergadering een voorstel van het college aangenomen, om in de buitengebieden geen energievoorzieningen toe te staan die overlast kunnen geven.

Met het besluit is bepaald dat het ‘verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen naar het gebruik voor energievoorzieningen, wanneer deze een negatief effect hebben op de effecten geluid, geur, luchtkwaliteit (waaronder rook), externe veiligheid en/of die zorgen voor een permanente toename van verkeersbewegingen en/of handelingen met betrekking tot laden en lossen”.

Met het besluit is ook bepaald dat het college van B & W van dat verbod kan afwijken. Het college kan zo’n energievoorziening tóch toestaan als er ‘geen onevenredige verslechtering van het woon- en leefklimaat ontstaat’.

Geheim

Het voorstel aan de gemeenteraad was als geheim bestempeld. Daarom werd het vorige week in een besloten vergadering van de gemeenteraad behandeld. De gemeente heeft dinsdag via de website wel laten weten dat vorige week een voorbereidingsbesluit is genomen, dat ervoor bedoeld is om houtstookinstallaties en dergelijke niet meer zonder meer te moeten vergunnen. Het voorbereidingsbesluit geldt voor de duur van een jaar.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *