Gemeente houdt weer veel geld over

Pijnacker-Nootdorp blijft een relatief welvarende gemeente. Uit de jaarstukken over 2019 blijkt dat de gemeente afgelopen jaar een bedrag van 2,7 miljoen heeft overgehouden. Dat is fors meer dan het overschot van 70.000 euro waar het college van B & W eerder nog op had gerekend.

Het overschot wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de verkoop van gemeentelijke grond voor woningbouw. De opbrengst daarvan is in de jaarrekening voor een deel als winstuitname geboekt.

Het overschot op de begroting gaat voor het grootste deel naar de algemene reserve. Een deel van het geld wordt dit jaar nog uitgegeven. Dat gaat over projecten die in 2019 nog niet waren afgerond en die dus overlopen naar 2020.

Sluitende begrotingen

Uit de kadernota, die een inzicht geeft hoe de meerjarenbegroting er aan het eind van het jaar ongeveer uit zal zien, blijkt dat Pijnacker-Nootdorp ook de komende jaren sluitende begrotingen heeft en ook dan geregeld geld overhoudt.

Zoals eerder gemeld hebben B & W wel besloten om een bezuinigingsronde uit te voeren voor het sociaal domein. Daarop zou 1,5 miljoen per jaar moeten worden bespaard, omdat de kosten van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg enorm uit de hand lopen. Die besparing kan vooral worden bereikt door meer zelf te doen, zoals het uitvoeren van kortdurende behandelingen voor jongeren die dat nodig hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *