Gemeente pakt verkeersknelpunten aan

De Katwijkerlaan wordt samen met de Vlielandseweg in 2019-2020 opnieuw ingericht.

Het college van B & W wil in de komende jaren verschillende verkeersknelpunten in de gemeente aanpakken om de verkeersveiligheid op die locaties te verbeteren. Weliswaar zijn er geen plekken in de gemeente waar acuut actie nodig is omdat het aantal ongevallen zo hoog is, maar wel zijn er verschillende wegen en pleinen waar weggebruikers zich niet veilig voelen. Ook komen er op rotondes in het algemeen vaker ongelukken voor, vooral op plekken waar auto’s en fietsverkeer elkaar kruisen. Dat schrijft B & W aan de gemeenteraad.

Op verschillende manieren heeft de gemeente de belangrijkste knelpunten geanalyseerd. De ongelukken in de afgelopen jaren zijn op een rijtje gezet en ook is gekeken naar de meldingen bij het Meldpunt Leefomgeving. Verder is in oktober een bewonersenquête gehouden en werd in februari in een klankbordbijeenkomst over de verkeersveiligheid gesproken. Tenslotte heeft het bureau DTV Consultants een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd. 

Verdiepend onderzoek

In de agenda die door B & W voor de komende jaren is opgesteld staan verschillende verbetermaatregelen gepland, nadat eerst nog een verdiepend onderzoek is gedaan. Zo wordt een plan gemaakt voor de herinrichting van de Delftsestraatweg in Delfgauw, een weg waar vaak harder wordt gereden dan de 30 km die daar is toegestaan. Samen met bewoners wordt een visie uitgewerkt die er voor moet zorgen dat de weg voor zowel het snelle als het langzame verkeer veiliger wordt. 

Verder wil het college een onderzoek hoe de rotondes veiliger kunnen worden gemaakt. Er worden met name vijf rotondes genoemd: Oostlaan/Emmastraat/Meidoornlaan, Westlaan/Europalaan/Nootdorpseweg, Noordweg/Nobellaan/Sportlaan, Oranjelaan/Tuindersweg/Europalaan en Molenaar Blonkweg/Oudeweg in Nootdorp. Op deze rotondes willen B & W laten observeren om te zien wat die plekken zo gevaarlijk maakt. Die observaties gebeuren onder meer met camera’s. Afhankelijk van de uitkomst worden maatregelen ontwikkeld. Voor de rotondes dan zijn verbeterd zijn we al wel weer een poosje verder. Alleen het onderzoek al zal pas in 2019 worden uitgevoerd.

Vlielandseweg

Onderzoek komt er ook naar de veiligheid op de Kerkweg, vanaf de Veenweg tot de Molenweg. De verkeersveiligheidsaudit hier staat pas in 2020 gepland. Verder wordt in de komende jaren ook gewerkt aan de herinrichting van de route Vlielandseweg/Katwijkerlaan. Op de Vlielandseweg zijn vooral maatregelen nodig bij het kruispunt met de Boezemweg, waar fietsers en voetgangers moeite hebben om veilig over te steken. De aanpassingen zijn gepland in 2019 en 2020. Tenslotte wordt ook het Oranjeplein en het kruispunt met de Emmastraat bekeken. Dat wordt door weggebruikers als onduidelijk en onoverzichtelijk ervaren.

Het college van B & W wil in de komende jaren ook het een en ander doen aan bewustwordingscampagnes. Zo wordt er meer aandacht besteed aan het project Veilig naar School en ook wordt aangesloten bij landelijke verkeersveiligheidscampagnes. 

Lagere prioriteit

Er zijn ook verkeersknelpunten die voorlopig nog niet worden aangepakt, omdat ze een lagere prioriteit hebben. Deze knelpunten komen pas aan bod als er onderhoud aan de wegen of straten wordt uitgevoerd. Plekken die hier genoemd worden zijn de Floralaan, Zuideindseweg/Zuidpoldersingel, Laan van Nootdorp, Noordweg en Emmastraat.

Een opmerking bij " Gemeente pakt verkeersknelpunten aan"
  1. Bewustwordingscampagnes ………. organiseer voor volwassenen en senioren een inhaalcursus. Deze groepen zitten niet op school en zijn niet opgeleid/opgegroeid b.v. met rotondes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *