Gemeentebelangen geeft niet op

De fractie van Gemeentebelangen stelt nieuwe vragen over de mogelijke fraude met bijstandsuitkeringen.

De fractie van Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft een nieuwe serie vragen gesteld aan het college van B & W over het beleid bij een vermoeden van fraude met bijstandsuitkeringen. De antwoorden die wethouder Van der Deijl afgelopen week gaf in de beeldvormende vergadering van de raad heeft de fractie ertoe aangezet om nu werkelijk het naadje van de kous te willen weten.

Gemeentebelangen vraagt met een beroep op artikel 169 van de Gemeentewet, dat de informatievoorziening van de gemeenteraad regelt, een compleet overzicht op van alle informatie en communicatie ‘in de breedste zin’ over de melding in het derde kwartaal van 2017 dat vier statushouders bijstandsfraude zouden plegen.

Daar bovenop wil de fractie een minutieus overzicht van alle meldingen en onderzoeken over het gehele afgelopen jaar, met per melding een overzicht van de resultaten van alle acties die zijn ondernomen, waaronder mede wordt bedoeld bestuurlijke of strafrechtelijke afhandeling, wel of geen intrekking uitkering, wel of geen boete opgelegd, wel of geen terugvordering van onterecht verkregen uitkering’.

Ook met allerlei bijkomende vragen dringt Gemeentebelangen bij B & W aan op nieuwe informatie over het beleid dat wordt gevoerd bij een vermoeden van bijstand, en over de manier waarop daar op het gemeentekantoor mee wordt omgegaan.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *