Gemeenteraad houdt tafeltjesavond

Vorig jaar was het een geslaagd experiment en daarom deed de gemeenteraad het donderdagavond opnieuw: op informele wijze aan het college vragen stellen over de financiële kadernota, die de grondslag vormt voor de begroting voor 2020 en later. Dat gebeurde tijdens een zogenaamde tafeltjesavond, waarbij de collegeleden geassisteerd door hun ambtenaren in de raadzaal aanspreekbaar waren bij een eigen tafel.

Volgende week donderdag neemt de raad een besluit over de kadernota en over de jaarstukken over afgelopen jaar. Dat gebeurt dan op de gebruikelijke manier in vergaderopstelling in de raadzaal.

Hondenbelasting

De raad neemt dan onder andere een besluit over de manier waarop een lastenverlichting voor de inwoners van 200.000 euro zal worden vormgegeven. Het college stelt voor om dat te doen door een verlaging van de onroerendezaakbelasting met iets meer dan 8 euro per jaar, óf door het afschaffen van de hondenbelasting. VVD, D66 en de Partij voor de Dieren hebben al laten weten voor de laatste oplossing te kiezen.

Ilona Jense had geen stamtafel in de raadzaal. Ze was met haar ambtenaren buiten gaan zitten op de binnenplaats van het gemeentehuis. “Ja, ik ben van het ruimtelijke domein, dus dat past prima”, vond ze.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *