Gemeenteraad maakt nog geen keuze

Nog geen besluit over lastenverlaging.

Afschaffing van de hondenbelasting of een iets lagere ozb? De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is er nog niet uit. Na lange, soms erg technische discussies in de raadsvergadering was donderdagavond uiteindelijk de conclusie, dat pas eind dit jaar zal worden besloten hoe de lasten van de inwoners worden verminderd. En misschien komen er dan nog wel heel andere varianten op tafel.

De keuze die het college van B & W had voorgelegd over de manier waarop 200.000 euro kon worden besteed aan lagere lasten voor de burgers bleek voor veel verdeeldheid in de raad te zorgen. Dat leverde verschillende moties en amendementen, heftige discussies en enkele schorsingen op.

Andere manieren

Eerlijk Alternatief, CDA en Progressief P-N deden via een amendement het voorstel om nog geen keuze te maken tussen hondenbelasting of ozb, maar de discussie uit te stellen. Woordvoerder Jolanda van Leeuwen (EA) betoogde dat er ook allerlei andere manieren zijn om de kosten voor de burgers te verlagen, zoals het verlagen van bepaalde leges, minder huur voor de sportverenigingen en mogelijk het kwijtschelden van de ozb voor huishoudens die moeten rondkomen van het sociaal minimum. Ook het verlagen van de afvalstoffenheffing zou volgens dit amendement een optie kunnen zijn.

Het college ontraadde deze motie, omdat de maatregelen die werden genoemd volgens wethouder Peter Hennevanger (Financiën) niet concreet genoeg zouden zijn. Maar het voorstel van EA, CDA en PPN werd na enkele schorsingen ongewijzigd aangenomen, dankzij de steun van Gemeentebelangen en CU/SGP. De inwoners zijn volgend jaar dus iets goedkoper uit, maar op welke manier blijft nog onduidelijk.

Er kwamen verschillende schorsingen aan te pas voor de gemeenteraad kon besluiten om nog geen besluit te nemen over de lastenverlichting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *