Gemeenteraad neigt naar verkoop Eneco

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp zal volgende week tijdens de besluitvormende raadsvergadering vrijwel zeker instemmen met het principevoorstel van het college van B & W om de aandelen van het energiebedrijf Eneco af te bouwen.

Tijdens de oordeelsvormende vergadering werd donderdagavond duidelijk dat de meerderheid geen meerwaarde ziet in het aanhouden van de aandelen, omdat de invloed op het beleid van het energiebedrijf heel gering is. Enkele fracties hebben hun standpunt nog niet bepaald, terwijl de fractie van Eerlijk Alternatief verdeeld is. Manuela Bijl is tegen verkoop, de andere leden van haar fractie zijn voor.

Wethouder Piet Melzer verzekerde de raad dat een definitief besluit over de afbouw van de aandelen pas in 2018 aan de orde is. Nu instemmen met het principebesluit betekent niet dat er straks geen nee meer kan worden gezegd tegen de afbouw van het aandelenpakket.

Duurzaamheid

PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks en Trots voelen niets voor de verkoop, vooral omdat duurzaamheid bij Eneco hoog in het vaandel staat. De fracties zijn bang dat daar wel eens verandering in zou kunnen komen als het energiebedrijf in handen van een marktpartij komt. D66, VVD, CDA en Gemeentebelangen vinden dat echter geen doorslaggevend argument, omdat de invloed van een heel klein aandelenpakket toch al uiterst miniem is.

Carla van Viegen  (Partij voor de Dieren) vroeg zich af of het geld dat straks vrijkomt met de afbouw van de aandelen kan worden geoormerkt, om het uitsluitend te gebruiken voor investeringen die met duurzaamheid te maken hebben. De wethouder liet weten dat de raad daartoe kan besluiten, maar hij adviseerde wel om zo’n besluit pas te nemen als volgend jaar definitief is dat de aandelen gefaseerd zullen worden afgestoten en ook wat dat dan zou opbrengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *