Gemeenteraad op afstand

De raadzaal blijft woensdagavond tijdens de beeldvormende vergadering leeg. Alle raadsleden vergaderen via een videoverbinding van huis vandaan mee.

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp vergadert woensdagavond beeldvormend op afstand. Alle raadsleden die deelnemen aan de vergadering blijven thuis en vergaderen via het programma MS-Teams mee via een live videoverbinding.

Omdat het voor het eerst is dat op deze manier digitaal wordt vergaderd is het misschien wel goed dat de agenda niet zoveel onderwerpen omvat. Op de agenda staan het nieuwe bestemmingsplan dat nodig is voor de keervoorziening voor de Randstadrail, het beheerplan baggeren voor de periode tot 2023 en de nieuwbouw op de Rabolocatie in Pijnacker.

Kritische opmerkingen

Dat laatste agendapunt is op de agenda geplaatst op verzoek van de fractie van Gemeentebelangen. De gemeenteraad kan zijn wensen en bedenkingen kenbaar maken over de plannen voor nieuwbouw op de plek van het oude bankgebouw. Daar is al verschillende malen in de raad over gesproken, maar pas nu zijn er impressies van hoe de nieuwe bebouwing er uit gaat zien. Vooral over de schetsen van de bebouwing aan de zijde van de Stationsstraat zijn al kritische opmerkingen gemaakt.

De beeldvormende vergadering is via de livestream op de website van de gemeente voor inwoners en andere belangstellenden te volgen. Zij kunnen dus rechtstreeks meekijken naar het digitale experiment waar de raad zich woensdagavond aan waagt. De vergadering begint om 20 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *