Gezamenlijk bericht raad en college

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp en het college van burgemeester en wethouders hebben dinsdag een gezamenlijke verklaring uitgegeven in verband met de coronacrisis.
De letterlijke tekst volgt hieronder.

Beste bewoners,

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor ons allemaal en legt het hele openbare leven nagenoeg stil. Onze gedachten gaan uit naar degenen die ziek zijn of in hun naaste omgeving hiermee geconfronteerd worden. Ook willen we mensen die sociaal geïsoleerd en eenzaam zijn een hart onder de riem steken. Wij begrijpen dat de huidige situatie voor niemand makkelijk is. Wij hebben grote waardering voor hoe iedereen zich aanpast aan deze nieuwe omstandigheden.

We realiseren ons dat veel mensen teleurgesteld zijn omdat hierdoor de mooie plannen, die zij met veel vrijwilligers hadden voorbereid, niet door kunnen gaan. We denken aan Koningsdagvieringen en de activiteiten rond 75 jaar Vrijheid. Ook veel sportieve en culturele activiteiten zijn afgelast. En bijeenkomsten in de privésfeer kunnen niet doorgaan of moeten versoberd worden. 

Veel ondernemers hebben het heel zwaar. We doen ons best om waar mogelijk ondersteuning te bieden. Op onze gemeentelijke website hebben we alle informatie verzameld die voor ondernemers van belang kan zijn. 

Maandagavond heeft de regering aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Er waren al maatregelen zoals zoveel mogelijk thuis blijven en 1,5 meter afstand houden. Deze zijn nu aangescherpt. Kijk voor het overzicht op de site van de Rijksoverheid. Al deze maatregelen hebben tot doel de verspreiding van het virus te beperken. Wij roepen u op om de voorschriften van de regering op te volgen. 

Er ontstaan ook talloze mooie initiatieven om elkaar te helpen. Fantastisch dat zoveel mensen daar aan meedoen.

Laten we extra naar elkaar omzien in deze moeilijke tijden!

Gemeenteraad
College van burgemeester en wethouders 
Pijnacker-Nootdorp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *