‘GGZ-spreekuur op school ongewenst’

Huisartsen en ouders voelen zich soms onder druk gezet door het advies van een GGZ-spreekuur op school.

Aanbieders van gespecialiseerde GGZ-jeugdhulp houden geregeld spreekuur op scholen en geven dan na afloop een briefje mee waarop staat wat er met het kind aan de hand is en welke zorgverlener het beste kan worden ingeschakeld. De spreekuren zouden volgens wethouder Hanneke van de Gevel een van de redenen kunnen zijn waarom de gespecialiseerde GGZ-jeugdhulp in Pijnacker-Nootdorp zo is toegenomen.

Het probleem van de spreekuren op scholen in Pijnacker-Nootdorp wordt deze week gesignaleerd in een artikel in het blad Binnenlands Bestuur. Wethouder van de Gevel noemt deze praktijk in het artikel ‘geen kwaadwilligheid, maar wel ongewenst’.

De GGZ-spreekuren op school werden in een enkele zin al even genoemd in een advies over de gewenste samenwerking van huisartsen en de kernteams, dat in december aan de gemeenteraad is gestuurd. In dat rapport is daar verder niet uitgebreid op ingegaan en ook de raadsleden zijn er niet op ingesprongen, mogelijk omdat het raadsstuk tijdens het Kerstreces was toegezonden.

Onder druk gezet

Hanneke van de Gevel: Gezamenlijk optrekken rond kwetsbare kinderen.

Van de Gevel bevestigt in een toelichting dat de spreekuren op school mede de oorzaak zouden kunnen zijn van de kostenstijging in de ambulante jeugdhulp. “We horen dat huisartsen en ook ouders zich onder druk gezet voelen als ze na een spreekuur zo’n advies krijgen. Het is niet zo dat het niet mag, maar ik vind het wel ongewenst. En dat niet alleen door de stijging van de kosten voor de jeugdhulp, maar ook omdat tijdens zo’n spreekuur alleen naar het kind wordt gekeken en niet naar het hele gezin.”

Van de Gevel zegt dat de aanpak via de kernteams, die de gemeente Pijnacker-Nootdorp inzet, juist zo goed is omdat het hele samenspel in het gezin in beeld komt. “Vaak is er meer aan de hand, bijvoorbeeld een vechtscheiding of grote schulden in het gezin. De kernteams zijn er juist voor bedoeld om het geheel goed in kaart te brengen. We kunnen dan ook meteen schuldhulpverlening inschakelen of maatschappelijk werk, als dat nodig is. En soms is er inderdaad voor het kind gespecialiseerde GGZ-hulp nodig: prima, dat komt er dan ook.”

Als naar aanleiding van het spreekuur op school het kind direct terecht komt bij een aanbieder van jeugdzorg, dan heeft de gemeente ook geen zicht op de behandeling en wat daar verder uitkomt. “En wij willen nou juist zo graag dat we gezamenlijk kunnen optrekken rond kwetsbare kinderen”, zegt de wethouder.

Praktijkondersteuners

In het rapport over de jeugdhulp staan adviezen over een effectievere jeugdhulp door een betere samenwerking met de huisartsen. De gemeente wil hiervoor praktijkondersteuners voor jeugd en gezin bij de huisartsen inzetten. Hierdoor zou hulp sneller en dichterbij kunnen worden geboden. Ook is er het voornemen om het schoolmaatschappelijk werk intensiever in te zetten en te versterken.

Deze maatregelen zouden onnodig doorverwijzen naar de ambulante jeugd-GGZ kunnen beperken, aldus het advies. Voor deze innovatieve aanpak is een bedrag van 245.000 euro per jaar nodig.

Een opmerking bij " ‘GGZ-spreekuur op school ongewenst’"
  1. Pingback: Ook vragen in raad over jeugd-GGZ – Pijnacker-Nootdorp Actueel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *