Glasvezelactie heeft stimulans nodig

Een paarse actiekoe in een tuin in Nootdorp, die reclame maakt voor het glasvezelproject.

Het project om het buitengebied van Pijnacker-Nootdorp te voorzien van snelle internetverbindingen via glasvezel lijkt nog niet zo hard te lopen. Nog maar iets meer dan 200 van de 950 huishoudens en bedrijven in het buitengebied hebben zich aangemeld voor zo’n snelle verbinding. Het bedrijf Glasvezel Buitenaf, dat het groene gebied van een verglaasd netwerk wil voorzien, doet dit alleen als minimaal de helft van de mogelijke aansluitingen meedoet.

De aanmeldingstermijn voor de glasvezelactie sluit al op 12 november. In het huidige tempo ziet het er dus somber uit of het benodigde aantal zal worden gehaald. Omdat snelle internetverbindingen ook voor ondernemers steeds belangrijker worden is het Ondernemersfonds van Pijnacker-Nootdorp nu in het gat gesprongen, om te proberen de zaak vlot te trekken.

Het bestuur van het fonds heeft een bedrag van 90.000 euro gereserveerd om voor maximaal 500 aansluitingen het vastrecht van 180 euro voor één jaar te vergoeden. Met die financiële stimulans, die wordt onttrokken uit de algemene reserve van het fonds, hoopt men dat het minimale aantal aansluitingen toch nog kan worden gehaald.

Belangen van bedrijven

Dat het Ondernemersfonds zoveel geld uittrekt voor de actie is opmerkelijk. Het fonds heeft als doelstelling om de belangen van bedrijven in de gemeente te behartigen. De ondernemers betalen hiervoor zelf een jaarlijkse bijdrage via een opslag op de onroerendezaakbelasting voor winkels en bedrijfsgebouwen. Toch keert het fonds met de actie een aanzienlijk bedrag uit aan particuliere inwoners die in het buitengebied wonen, en die horen dus zeker niet tot de doelgroep van het fonds. Het bestuur ziet dit niet als een probleem: “Het kan de saamhorigheid in het buitengebied alleen maar versterken.”

Het Ondernemersfonds vindt wel dat de ondernemers uit de buitengebieden uit hun deel van het fonds een bijdrage aan de actie moeten leveren. Maar de vereniging Buitengebied Pijnacker-Nootdorp West, dat het zogenaamde trekkingsgebied vormt in dat deel van de gemeente, heeft daar nog niet mee ingestemd. De vereniging wil hier eerst de ondernemers zelf over polsen voor het bereid is om ook geld voor de financiële prikkel uit de reserves te halen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *