Goed op weg naar energieneutraal P-N

Opstijgpunt bij Klapwijk in Pijnacker.

Het ziet er naar uit dat Pijnacker-Nootdorp goed op weg is om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn, zoals het gemeentebestuur al jaren geleden als ambitie heeft uitgesproken. Het energieverbruik in Pijnacker-Nootdorp daalt steeds verder, en ook de uitstoot van CO2 neemt gestaag af. Dat blijkt uit de periodieke energie- en CO2-monitoring die elk jaar wordt uitgevoerd.

Vanaf de eerste monitoring in 2010 tot aan het eind van 2017 is het energieverbruik gedaald met 31%. De afname is relatief nog groter, omdat in diezelfde periode het aantal inwoners met ruim 9% toenam. Ook de CO2-emissies zijn gedaald. In 2017 was de uitstoot bijna een kwart minder dan bij de eerste meting in 2010.

Glastuinbouw

De daling in energie en CO2-uitstoot komt natuurlijk niet alleen op rekening van de huishoudens in Pijnacker-Nootdorp. Ook in de glastuinbouw werd veel energie bespaard en werd minder van het schadelijke broeikasgas uitgestoten. Bij de overige bedrijvigheid en bij het verkeer is dezelfde tendens te zien.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de hoeveelheid hernieuwbare energie die in Pijnacker-Nootdorp wordt opgewekt, flink toeneemt. Elektriciteit geproduceerd met zonnepanelen en geothermische warmte zijn hierin het meest belangrijk. Vooral de productie van zonnestroom steeg in zeven jaar tijd explosief, blijkt uit het rapport.

Half procent

In 2017 werd 6,5 miljoen kWh aan stroom opgewekt via zonnepanelen, voldoende voor de elektriciteitsvoorziening voor 2100 woningen. Toch is dat afgezet tegen het volledige energiebehoefte in Pijnacker-Nootdorp nog maar een schijntje: nog maar een half procent van al het energieverbruik bestaat uit zonnestroom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *