Gratis wifi bij hangouts voor jeugd

De voetbalkooi aan de Klapwijkseweg is een van de plekken die in aanmerking zouden kunnen komen voor gratis wifi.

Openbare ontmoetingsplekken voor de jeugd in de drie kernen van Pijnacker-Nootdorp krijgen als het aan B & W ligt een gratis wifi-netwerk. In de komende tijd wordt onderzocht welke plekken daarvoor in aanmerking komen. Dat kan bijvoorbeeld het skatepark aan de Kerkmeesterstraat in Delfgauw zijn, het skatepark aan het Vrouwenrecht in Pijnacker, de voetbalkooi langs de Klapwijkseweg en het speelterrein langs de Poort van Nootdorp.

Het idee vloeit voort uit een motie die in juni vorig jaar was ingediend door de fractie van Gemeentebelangen, en die door de gemeenteraad vrijwel unaniem werd aangenomen. Alleen de fractie van Trots stemde tegen. In de motie werd het college gevraagd om te onderzoeken welke locaties in de gemeente in aanmerking zouden kunnen komen voor een openbaar wifi-netwerk. Daarbij zou gebruik gemaakt kunnen worden van een subsidieregeling van de Europese Unie.

In de afgelopen maanden is via een poll aan de inwoners gevraagd op welke plekken ze openbare wifi belangrijk vinden. Ook daaruit kwamen speelplekken voor de ouderen jeugd als mogelijkheden naar voren. Ook werden winkelcentra, sportvelden en sociaal-culturele centra als opties genoemd. Maar op een aantal plekken is al gratis wifi, schrijft het college. Dat is bijvoorbeeld het geval in winkelcentra, in de bibliotheek en in het gemeentekantoor.

Per locatie komen de kosten uit op minimaal 2000 euro per jaar, maar het kan ook meer worden als er een geheel nieuwe wifi-steunpunt moet komen. Vanuit de Europese subsidieregeling kan maximaal 20.000 euro worden verkregen, dus er moet een keuze worden gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *