‘Groei leerlingental sneller dan verwacht’

Vier groepen van de Keizerskroon moeten gedurende enkele jaren naar het schoolgebouw aan de Gantellaan.

De groei van het aantal leerlingen voor de scholen in het multifunctioneel centrum het Nest in Keijzershof is sneller en hoger dan de eerdere prognoses die waren opgesteld. Dat komt onder andere door het vervroegd uitvoeren van enkele woningbouwprojecten, door een hoger geboortecijfer dan was verwacht en door meer instroom vanuit andere wijken.

Dat schrijft het college van B & W in een informatienota aan de gemeenteraad, naar aanleiding van de onrust die deze week is ontstaan op basisschool de Keizerskroon. Die school moet, gedwongen door de snelle groei, vanaf het volgend schooljaar een aantal groepen huisvesten in het schoolgebouw in Tolhek, waarin nu nog de Bonte Tol zit.

Over enkele jaren is er een permanente oplossing in de vorm van een nieuw schoolgebouw tegenover Het Nest, waarin basisschool De Vlinderboom zijn intrek neemt. De vrijkomende lokalen in Het Nest kunnen dan in zijn geheel door de Keizerskroon in gebruik worden genomen.

Spoedaanvraag

Dat er in de tussentijd tijdelijk extra huisvesting nodig zou zijn bleek uit een spoedaanvraag van het schoolbestuur, die in oktober bij de gemeente binnenkwam. In november heeft het college van B & W daarom besloten dat hiervoor de leegkomende lokalen van de Bonte Tol zouden moeten worden gebruikt.

Dat besluit kon niet anders worden genomen, laten B & W aan de gemeenteraad weten. Het gebruik van leegstaande lokalen binnen een redelijke afstand van de hoofdvestiging ligt nu eenmaal vast in de verordening over de onderwijshuisvesting, die de gemeenteraad zelf heeft vastgesteld.

Overleg

In de nota aan de raad benadrukt het college dat ook een afvaardiging van de ouders wordt betrokken bij het overleg over de opties voor de tijdelijke huisvesting voor de Keizerskroon.

Intussen heeft de fractie van het CDA in schriftelijke vragen bij het college geïnformeerd of er al een overall planning is voor de komende jaren voor de huisvesting van de scholen in Pijnacker-Nootdorp, in relatie met de leerlingenprognoses. Ook vraagt het CDA naar de kosten.

Leegkomende lokalen in Tolhek komen vanaf volgend schooljaar ter beschikking voor de Keizerskroon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *