Groen licht voor ambitieus energieplan

Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn over hoe het precies kan worden uitgevoerd, is donderdagavond een belangrijke stap gemaakt in de richting van een energieneutraal Pijnacker-Nootdorp uiterlijk in 2050. Dat betekent dat over bijna dertig jaar alle energie die in de gemeente wordt gebruikt, afkomstig zou moeten zijn uit duurzame, niet-fossiele energie.

Om dit te bereiken zijn forse maatregelen nodig. Die zijn beschreven in het Energietransitieplan 2021, dat donderdagavond door de gemeenteraad is aangenomen. Dat gebeurde niet raadsbreed: uiteindelijk stemde tweederde van de raad met de visie in. De lokale partijen Gemeentebelangen, Eerlijk Alternatief en Trots, samen goed voor tien van de 31 raadszetels, vinden dat er nog teveel onzekerheden zijn om zo’n ambitieus plan als dit te kunnen vaststellen.

Andere bronnen

Volgens de visie die in het transitieplan is neergelegd zouden alle woningen en bedrijven in de komende dertig jaar moeten omschakelen op andere energiebronnen dan aardgas. Het verwarmen van woningen, bedrijven en publieke gebouwen gebeurt dan met warmtenetten die gevoed worden met aardwarmte en restwarmte van de industrie. Verder kunnen warmtepompen en collectieve warmtekoudeopslag worden gebruikt. Op langere termijn zullen ook groengas en waterstof een bijdrage leveren, maar dat is in de komende jaren nog onvoldoende beschikbaar.

Voor huishoudens betekent een en ander nogal wat. Er moeten nieuwe installaties in huis komen en ook zal moeten worden overgeschakeld op elektrisch koken als door de landelijke overheid zou worden besloten om in het geheel geen aardgas meer te gebruiken; niet uit Groningen en ook niet geïmporteerd vanuit het buitenland. Dat kan nog wel een tijdje duren. Tot het zo ver is blijven de aardgasleidingen gewoon in gebruik.

Zonnestroom

Ook op het gebied van de elektriciteitsvoorziening moet er veel veranderen, staat in het Energietransitieplan. Het is onmogelijk om alle elektriciteit die in Pijnacker-Nootdorp wordt verbruikt, in de eigen gemeente duurzaam op te wekken. Een deel zal nog steeds van buiten de gemeente komen. Maar volgens het plan wordt wel zoveel mogelijk lokaal opgewekt: in 2030 23 procent en in 2050 zelfs zestig procent van alle stroom die nodig is. Dat is dan vrijwel uitsluitend zonnestroom, opgewekt via zonnepanelen op daken, maar ook met zonnevelden op land.

Naast zonnestroom wordt in het transitieplan een bescheiden rol toegedicht aan biovergisting met materiaal vanuit de tuinbouw, de veehouderij en overig plantaardig materiaal. Het gas dat hiermee wordt geproduceerd kan worden omgezet in warmte en elektriciteit.

Warmte en elektriciteit die je niet nodig hebt hoeft ook niet te worden opgewekt. Daarom is onderdeel van het hele plan dat woningen en andere gebouwen zo goed mogelijk worden geïsoleerd, zodat energie wordt bespaard. Ook op dat gebied zal er in de komende jaren nog veel moeten worden gedaan.

Haalbaar en betaalbaar

Of het ambitieuze plan, dat zoals gezegd een reikwijdte heeft van bijna dertig jaar, daadwerkelijk kan worden uitgevoerd hangt af van de vraag of het technisch allemaal kan zoals het nu op papier staat en of het betaald kan worden. Vast staat wel dat de uitvoering ervan vele tientallen en misschien wel honderden miljoenen gaat kosten. Wie deze rekening zal moeten betalen is nog onduidelijk.

Het moet haalbaar en betaalbaar zijn, staat in het plan, maar hoe; dat is verder nog niet uitgewerkt. Voor de inwoners zal het woonlastenneutraal moeten zijn, zegt verantwoordelijk wethouder Frank van Kuppeveld. Maar wat is dat precies, woonlastenneutraal? Kunnen daarmee alle investeringen worden gedekt die in een woning moeten worden gedaan, inclusief de isolatie van het huis als dat nu onvoldoende is?

Kritiek

Dat is dan ook precies de kritiek van de lokale partijen die in de besluitvormende raadsvergadering tegen het Energietransitieplan stemden. Wat gaat het de inwoners kosten? Wat worden hun maandelijkse energielasten en welke investeringen zullen ze zelf moeten doen aan andere apparaten in huis en aan isolatie van hun woning? Volgens hen college wordt dat duidelijk zodra per wijk het plan van aanpak is vastgesteld. “En we zullen wel met een goed aanbod moeten komen, want niemand kan worden gedwongen om mee te doen”, benadrukt Van Kuppeveld al wekenlang.

Zoals gezegd: de meerderheid van de raad stemde in met het Energietransitieplan. Maar dat kan niet voorkomen dat veel mensen nog met heel veel vragen blijven zitten.

Lees ook: ‘Veel te vaag, inwoners willen zekerheid’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *