Groen licht voor scholenplan

De Casaschool vertrekt over enkele jaren vanuit Koningshof naar de locatie in Pijnacker-Noord.

De Casaschool verhuist over enkele jaren vanuit Koningshof en vanaf de Goudenregensingel naar een splinternieuw schoolgebouw aan de Groen van Prinstererlaan in Pijnacker. De gemeenteraad stemde donderdagavond in met de locatiekeuze voor de tweetalige Montessorischool, op de plek waar ook voor Octantschool Schatkaart nieuwbouw wordt gepleegd.

In de komende maanden betrekt de gemeente de bewoners van Pijnacker-Noord bij een intensief participatietraject, waarin alle betrokkenen de kans krijgen om samen tot een goed plan te komen. Vooral een goede verkeersafwikkeling zal daarin een rol spelen.

De beide scholen vormen samen met SkippyPePijn op de scholenlocatie ook volwaardige integrale kindcentra, waarin ook de peuteropvang en de voor- en naschoolse opvang zijn geïntegreerd.

Josephschool

Eerder was besloten dat de andere school in Pijnacker-Noord, de katholieke Josephschool aan de Acacialaan, zou worden omgevormd tot een volwaardig IKC. De nieuwe plannen dreigen dat besluit te doorkruisen. Voor de Josephschool zou nu alleen voor- en naschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd overblijven.

De gemeenteraad nam daarom donderdagavond unaniem een motie van de VVD aan, waarin het college wordt opgedragen om te onderzoeken of de Josephschool tóch een volwaardig IKC kan worden. Wethouder Hennevanger zegde namens het college toe dat onderzoek te zullen uitvoeren, maar hij waarschuwde wel dat goed moet worden bekeken of nog een IKC in de wijk qua leerlingenaantallen haalbaar is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *