Grond O-Randweg naar Oude Polder

Oude weidegronden in de Oude Polder zijn opgehoogd met grond die vrijkwam bij de aanleg van de Oostelijke Randweg.

Bij de aanleg van die Oostelijke Randweg bij Pijnacker komt veel grond vrij. Normaal gesproken wordt die naar een stortlocatie afgevoerd, maar de gemeente heeft nu voor een andere aanpak gekozen. De grond is in de afgelopen tijd naar de Oude Polder bij Klapwijk gereden. Daar is een deel van de oude weilandpercelen met de grond opgehoogd. Dat scheelt kosten en ook wordt op die manier CO2-uitstoot beperkt.

De Partij voor de Dieren had onlangs vragen gesteld over de stortingen in de omgeving van het opstijgstation van de hoogspanningsnet. De fractie wilde weten of daarmee aan alle regels is voldaan.

Dat is het geval, laat het college van B & W weten. Voor het verlenen van de omgevingsvergunning is nog eens gekeken of er archeologische vindplaatsen te verwachten zijn; iets waar in de omgeving eerder ook onderzoek naar was gedaan. Daar zijn geen belemmeringen uit voortgekomen. Voor het aanbrengen van de grond is verder gekeken of op het terrein broedvogels aanwezig waren. Binnenkort wordt de grond ingezaaid met een grasmengsel.

De weilandgronden in de Oude Polder zijn eigendom van de gemeente. Momenteel staan de percelen te koop voor de vestiging van een glastuinbouwbedrijf. Om dit mogelijk te maken moest het terrein toch al worden opgehoogd.

Dierenpension

Ook wordt nog steeds gewerkt aan de plannen om in een deel van de Oude Polder, die grenst aan de N470, het dierenpension en de hondenschool van Luceline en Patrick van Koppen te vestigen, mogelijk in combinatie met een kleine kinderboerderij. De Van Koppens hebben hun bedrijf nu aan de Overgauwseweg. Het dierenpension past niet in het bestemmingsplan dat voor de Overgauwseweg geldt. Tot nu toe werd het bedrijf op die plek gedoogd, maar met het oog op de nieuwe woonwijk Tuindershof die straks tot vlak bij het dierenpension wordt gebouwd, is de gemeente bang voor klachten wegens geluidoverlast. Er moet dus een nieuwe locatie voor worden gevonden.

De gemeente had al eerder laten weten bereid te zijn om mee te werken aan verhuizing naar de Oude Polder. De voorlopige plannen zien er ook goed uit, zegt Patrick van Koppen, maar definitief is het allemaal nog niet. “Vanwege de coronacrisis ligt alles nu stil. Dat is wat ons betreft niet erg, want ook wij hebben daarmee te kampen.”

Volgens Van Koppen kan het nog wel enkele maanden duren voor de plannen een meer concrete vorm krijgen.

Het dierenpension van de familie Van Koppen moet op termijn weg vanaf de Overgauwseweg. De Oude Polder zou voor dit bedrijf geschikt zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *