Groot onderhoud in Bieslandsebos

Een aantal essen en populieren in het Bieslandsebos wordt gerooid. Er komen jonge bomen voor terug.

Staatsbosbeheer is volop aan de slag met het kappen van essen en populieren in het Bieslandsebos. Bomen die aan het eind van hun economische levensduur zijn, worden gerooid en later vervangen door jonge boompjes. Dat groot onderhoud hoort bij het reguliere beheer van het bos.

De werkzaamheden zouden eigenlijk al begin oktober beginnen. Maar toen was de bodem te nat om met de zware machines te werken, die voor het rooien en versnipperen van de bomen nodig zijn.

Zo nu en dan is het in verband met de veiligheid nodig om de wegen die door of langs het bos lopen tijdelijk af te sluiten en fietsers te laten omrijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *