Grote ambities voor wijk Centrumlijn

De openbare ruimte in Centrumlijn Noord wordt zo groen als maar mogelijk is.

Meer woningen in de nieuwe woonwijk Centrumlijn in Pijnacker, maar toch een zo groen mogelijke omgeving met een divers aanbod aan huizen en veel aandacht voor duurzaamheid en klimaatinclusief bouwen. De ambities voor het nieuwbouwproject in Keijzershof zijn groot en met de plannen om er meer woningen te bouwen dan aanvankelijk was berekend zijn die ambities nog verder toegenomen.

Aanvankelijk was de bedoeling om in de twee deelgebieden Centrumlijn Noord en Centrumlijn Zuid 410 woningen te bouwen. Maar het college van B & W wil graag een rijksbijdrage van 1,8 miljoen euro in de wacht slepen uit de Woningbouwimpuls van het rijk. Om van die subsidie te kunnen profiteren moeten er minimaal 500 woningen worden toegevoegd, waarvan tenminste de helft in het sociale en betaalbare segment.

Het nieuwe bouwprogramma dat nu aan de gemeenteraad is voorgelegd gaat uit van dat aantal. Een groot deel van de woningen zal bestaan uit appartementen voor ouderen en voor starters op de woningmarkt. Pijnacker-Nootdorp moet wel tempo maken met het project, want om voor de rijksbijdrage in aanmerking te komen moet uiterlijk in december 2024 zijn begonnen met de bouw.

Nieuwe visie

Voor parkeren voor bewoners en P&R-reizigers wordt een zogenaamde MobilityHub ontwikkeld.

Het stedenbouwkundige bureau De Zwarte Hond, dat door de gemeente in de arm is genomen, heeft een nieuwe visie ontwikkeld voor Centrumlijn. Dat stuk, dat de ambities beschrijft voor het bouwproject, vormt de basis van de opdracht die de architecten meekrijgen als ze aan de slag gaan met de uitwerking van de plannen. Vooral Centrumlijn Noord, de wijk die grenst aan de halte Pijnacker-Zuid van de Randstadrail, springt er in die visie uit als een zeer groene buurt met een centraal plein dat een aantrekkelijke verblijfplaats is en met woongebouwen die rond collectieve tuinen staan.

Bij de wijk komt een zogenaamde MobilityHub, een parkeergebouw voor de toekomstige bewoners, maar ook voor P&R-gebruikers die met de Randstadrail naar hun werk gaan. Daarin kunnen ook fietsen worden geparkeerd en er is ruimte voor elektrische deelauto’s en deelfietsen. Ook is er plek voor kleinschalige dienstverlening.

Autoluw

Centrumlijn Zuid, de wat meer langgerekte buurt tussen de Oude Klapwijkseweg en het tracé van de Randstadrail, wordt ook een groene wijk, maar met een ander karakter dan het noordelijke gebied. Hier komen vier velden met een gevarieerd woonprogramma rond collectieve binnentuinen. Ook deze buurt wordt zoveel mogelijk autoluw gemaakt. Er komen rijtjeswoningen met een dorps karakter, appartementen in meerdere bouwlagen en langs de spoor statige woningen aan een lineair park.

Het bouwkundig bureau adviseert om voor Centrumlijn Zuid een team samen te stellen dat bestaat uit tenminste een landschapsarchitect en vier architectenbureau’s, waarvan in ieder geval een jong architectenbureau en een architect die gespecialiseerd is in houtbouw.

Een van de collectieve binnentuinen die door het stedenbouwkundig bureau is bedacht voor Centrumlijn Zuid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *