Grote ambities voor wijk Tuindershof

Hier moet vanaf eind 2019 de nieuwe woonwijk Tuindershof ontstaan, aan weerszijden van de Tuindersweg.

Een dorpse woonwijk met verschillende soorten huizen, zo weinig mogelijk energieverbruik, duurzaam, klimaatbestendig en natuurvriendelijk, met ecozones gecombineerd met waterberging en watergangen. Dat zijn de grote ambities die de gemeente Pijnacker-Nootdorp nastreeft bij het ontwikkelen van de nieuwe wijk Tuindershof. Er moeten ongeveer 450 woningen komen, waarvan een deel in de sociale huur- en koopsector.

De zogenaamde kaderstellende notitie die B & W hebben opgesteld is bij de gemeenteraad goed gevallen. Tijdens de oordeelvormende raadsvergadering van donderdagavond bleek er veel steun voor de uitgangspunten voor de nieuwe woonwijk.

Tuindershof is een van de laatste grote nieuwbouwwijken die Pijnacker-Nootdorp kan realiseren. De wijk komt aan de noordrand van Keijzershof in Pijnacker en wordt verder begrensd door de Europalaan, Overgauwseweg en het Nieuwe Hoefpad. De bedoeling is dat de bouw eind 2019 begint.

Opslag in accu’s

Het gemeentebestuur wil van Tuindershof een modelwijk maken, is de indruk die je krijgt aan de hand van de plannen. Vooral op het gebied van energiezuinigheid en duurzaamheid zijn de ambities groot. De woningen krijgen geen gasaansluiting, maar worden verwarmd met geothermische warmte. Ook zal veel elektriciteit worden opgewekt met zonnepanelen. Een overschot aan energie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, maar ook wil men op zoek naar de mogelijkheden van de opslag van elektriciteit in accu’s, hoewel deze techniek nog relatief in de kinderschoenen staat. 

De klimaatbestendigheid van de nieuwe wijk heeft vooral te maken met het vasthouden, bergen en afvoeren van de grotere hoeveelheid regenwater die in de  toekomst wordt verwacht. Onderdeel hiervan is een ecozone dwars door de wijk met ene minimale breedte van tien meter, die de Plas van Van Buysen verbindt met de waterpartijen langs het Hoefpad. Verder komen er voorzieningen om water zoveel mogelijk vast te houden oud plek waar het valt, en ook komt er een gescheiden rioolsysteem, met een directe afvoer van regenwater naar  vijvers en singels.

Tuindersweg is een gegeven

De Tuindersweg, die vanaf de rotonde van de Europalaan/Oranjelaan naar de N470 loopt, zal de nieuwe woonwijk straks doorkruisen. Dat is enerzijds een nadeel omdat de weg de wijk in tweeën splitst, maar aan de andere kant zorgt de weg ook voor een goede ontsluiting. Volgens het college van B & W is inmiddels gebleken dat verplaatsing van de weg geen reëele optie is. Dat de weg daar ligt is dus een gegeven bij de ontwikkeling van Tuindershof.

In de kaderstellende notitie is ook opgenomen dat er een fijnmazig netwerk moet komen van fietspaden en fietsroutes. Uitgangspunt daarbij is dat fietsers altijd een kortere route kunnen nemen dan de automobilist. De wijk wordt overigens omgeven door het groene fietsnetwerk tussen Buytenhout en de Zuidpolder, en daar zal natuurlijk op worden aangesloten.

Zorg wel voor een plek waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten

De gemeenteraad zal zoals het er naar uitziet volgende week met de kaderstellende notitie instemmen. Wel waren er tijdens de oordeelvormende vergadering nog wel wat kanttekeningen. Zo waarschuwde Jan Nederveen (GroenLInks) er wel voor dat Tuindershof een saaie wijk wordt als er nergens voorzieningen zijn. “Zorg er in elk geval voor dat er een plek komt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten”, gaf hij het college mee. Jolanda van Leeuwen (Eerlijk Alternatief) deed de suggestie om ook te kijken naar woningen die levensloop geschikt te maken zijn.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *