Grote bezuiniging op Sociaal Domein

De kosten voor maatschappelijke ondersteuning en vooral jeugdzorg lopen steeds verder op. Pijnacker-Nootdorp wil daar de komende jaren flink op bezuinigen.

Het mes moet in de almaar stijgende kosten voor het Sociaal Domein in Pijnacker-Nootdorp. Eind vorig jaar werd al in de Najaarsnota geconstateerd, dat de bedragen die de gemeente elk jaar kwijt is aan maatschappelijke ondersteuning, huishoudelijke hulp en jeugdzorg, uit de hand lopen. Daarom gaat de hand op de knip. Volgend jaar wil het college van B & W al driekwart miljoen euro bezuinigen en die besparing loopt in de jaren daarna op tot een en een kwart miljoen.

In 2019 was Pijnacker-Nootdorp zo’n 10,5 miljoen euro kwijt aan jeugdzorg en een dikke 5 miljoen aan maatschappelijke ondersteuning. Dat was toen alweer 2,5 miljoen meer dan een jaar eerder, en ook dit jaar zijn de kosten verder opgelopen. Het probleem speelt niet alleen in deze gemeente; overal in het land lopen de tekorten op. Veel gemeenten hebben al eerder besloten dat er bezuinigd moet worden.

Stevige maatregelen

Bij de behandeling van de Najaarsnota kondigde verantwoordelijk wethouder Van de Gevel een analyse aan van de kosten en de mogelijke besparingen op het sociaal domein. Die analyse ligt er nu en er komen stevige maatregelen uit voort. Zo wil het college de dure tweedelijnszorg binnen de Wmo en de jeugdzorg zoveel mogelijk beperken en meer vormen van ondersteuning zelf aanbieden. De kernteams in de wijken krijgen het daardoor drukker. Hiervoor zal de capaciteit van die kernteams moeten worden uitgebreid.

Bij de jeugdzorg denkt het college flink te kunnen besparen door het inzetten van de Praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsen, waarmee in de afgelopen maanden al goede ervaringen zijn opgedaan.

Kritischer beoordelen

Inwoners zullen minder gemakkelijk vanuit de Wmo huishoudelijke hulp en ondersteuning krijgen. De gemeente gaat nieuwe aanvragen strikter en kritischer beoordelen. Er wordt scherper gekeken of hulp echt nodig is en wat de verantwoordelijkheid van de inwoners zelf is. De normen voor de Wmo-hulp worden hiervoor aangescherpt.

Ook de aanbieders van jeugdzorg en Wmo gaan merken dat de gemeente het mes zet in de kosten. De contracten worden zakelijker en de gemeente wil dat er minder geld gaat naar de werving van nieuwe klanten. Ook komt er meer controle op de rechtmatigheid van zorggelden. “Het blijkt namelijk dat er door de complexiteit fouten in het declaratieproces optreden”, schrijft het college in de informatienota aan de gemeenteraad.

Korten op subsidies

Het college vindt preventie belangrijk, omdat dat een remmend effect kan hebben op de tweedelijnsvoorzieningen. Toch willen B & W ook op die preventie bezuinigen. Dat leidt in de informatienota aan de gemeenteraad tot een bijzondere tegenstelling. “De middelen voor preventie worden zoveel mogelijk ontzien bij de formulering van bezuinigingsmaatregelen. Echter, gezien de kostenontwikkeling voor de komende jaren ontkomen we er niet aan om ook op subsidies te bezuinigen”, schrijft het college.

Op welke subsidies precies zal worden bespaard blijft nog onduidelijk. Daarover komt later een apart voorstel naar de gemeenteraad.

Vooral op de kosten van de jeugdzorg hoopt de gemeente flink te bezuinigen. De proef met praktijkondersteuners voor de jeugd bij huisartsen wordt uitgebreid. Daardoor zijn minder verwijzingen naar dure tweedelijns jeugdzorg nodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *