Verwarring: géén besluit over begroting

De gemeenteraad kon dinsdagavond om formele redenen geen besluit nemen over de begroting.

“Ik ben nu 11 jaar burgemeester, maar je maakt toch elke keer wat nieuws mee”, verzuchtte burgemeester Francisca Ravestein dinsdagavond rond half twaalf, nadat op dat moment was gebleken dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp om formele redenen geen besluit kon nemen over de begroting voor volgend jaar en later. Dat gebeurde nadat de raad vanaf zeven uur ’s avonds over die begroting een debat had gevoerd.

Toen puntje bij paaltje kwam, strandde de besluitvorming echter door een amendement van de Partij voor de Dieren. De raadsleden en het college bleven daardoor in verwarring achter.

Carla van Viegen had in dat amendement voorgesteld om 15.000 euro uit te trekken voor de wildopvang in Delft. Deze stichting vangt ook zieke egels, konijnen en andere in het wild levende dieren op die in Pijnacker-Nootdorp worden gevangen. Wethouder Hennevanger had namens het college dit amendement ontraden, onder meer vanwege de precedentwerking als de raad daar nu zomaar geld voor uit zou trekken.

Verschillende fracties in de raad waren wél bereid om hiervoor geld uit de reserves te halen. Maar Eerlijk Alternatief stemde verdeeld. Ben Glaser was als enige van zijn fractie tegen het voorstel, omdat hij zich had laten overtuigen door de argumenten van het college. Ook de tweemansfractie van de Partij voor de Dieren stemde niet in zijn geheel voor. Fractielid Annemieke Hulsbergen onthield zich van stemming, omdat zij in het verleden persoonlijk betrokken was bij de wildopvang. Dat liet ze via haar fractievoorzitter weten nadat ze daar tijdens een eerdere schorsing door andere fracties op was aangesproken.

Stemmen staken

Door het afwijkende stemgedrag van de twee raadsleden bleken plotseling de stemmen over het amendement te staken. Volgens de reglementen moet nu in een volgende besluitvormende raadsvergadering opnieuw over het amendement worden gestemd.

Dat er geen besluit was genomen over het amendement had echter gevolgen waar niemand aan had gedacht. Er kon nu óók geen besluit worden genomen over de begroting zelf en evenmin over de moties die door de raad zijn ingediend. In een korte schorsing zocht burgemeester Ravestein samen met het college nog naar ‘een maas in de wet’, maar ze moest uiteindelijk melden dat die er niet is. Het besluit over de begroting moet worden uitgesteld.

Deadline

Uiteindelijk bleken er nóg wat complicaties te zijn. Er is een deadline voor het vaststellen van de gemeentebegroting: die moet uiterlijk op 15 november door de raad worden aangenomen. Voor die datum is er geen besluitvormende vergadering meer, dus er zal alleen voor de stemmingen een extra vergadering moeten worden belegd.

Dat extra stukje besluitvorming zou in principe over twee dagen kunnen, want donderdag komt de raad bijeen voor een beeldvormende vergadering. Maar omdat een besluitvormende raadsvergadering 48 uur van tevoren bijeen moet worden geroepen, zou dat stukje besluitvorming dan niet eerder mogen plaatsvinden dan donderdagavond kwam voor twaalf, liet de burgemeester nog even doodleuk weten.

Na afloop van de vreemd verlopen raadsvergadering besloot de agendacommissie om maandag 12 november verder te gaan. De raad besluit dan vanaf 20 uur alsnog over de gemeentebegroting en de overige zaken die op tafel liggen. 

Fractievoorzitter Manuela Bijl van Eerlijk Alternatief lachte na afloop van de vergadering als een boerin met kiespijn. Omdat ze in haar fractie had toegestaan dat het amendement als ‘vrije kwestie’ werd behandeld, kon de besluitvorming over de begroting niet plaatsvinden.

 

Een opmerking bij " Verwarring: géén besluit over begroting"
  1. De raad had gewoon kunnen besluiten over de begroting. Er staat nergens in de wet dat je niet over het raadsvoorstel (en de moties) mag besluiten als de stemmen over een amendement staken. De raad is de baas over zijn eigen agenda, als hij wil stemmen over de begroting dan doet ie dat.

    In een volgende raadsvergadering komt het aangehouden amendement dan toch niet meer in stemming omdat er geen raadsvoorstel (waarop het amendement betrekking had) meer aanhangig is.

    Probleem opgelost en de wereld draait – ook in Nootdorp – weer door.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *