Grote zorgen over impact van virus

Groepen die het al zwaar hebben, zoals mensen die aangewezen zijn op de voedselbank, krijgen het nog zwaarder als de situatie rond covid-19 escaleert.

Pijnacker-Nootdorp lijkt — los van de gevolgen voor inwoners die ziek zijn geworden of die zijn overleden als gevolg van het virus — tot nu toe minder getroffen te zijn door de coronacrisis dan sommige andere gemeenten in Nederland. Toch zijn er grote zorgen over de maatschappelijke impact van covid-19. Zeker als het aantal besmettingen zodanig toeneemt dat de situatie escaleert zullen vooral de economische gevolgen groot zijn. Ook komen zwakke groepen meer en meer in de knel.

Dat zijn enkele van de voorlopige conclusies uit de maatschappelijke impactanalyse, die op verzoek van het college van B & W is opgesteld door het adviesbureau Berenschot.

Scenario’s

Toen het college de opdracht gaf om de maatschappelijke impact van corona te inventariseren, wilde het twee scenario’s laten uitwerken: een waarbij sprake zou zijn van een snelle afbouw van de maatregelen en opstart van de economie, en een tweede met het opschalen en weer afschalen van de maatregelen omdat het virus langer zou blijven rondwaren.

Maar inmiddels is de situatie heel wat ernstiger geworden. Het onderzoeksbureau heeft het eerste scenario daarom niet eens meer doorgerekend. Berenschot voegde een variant aan het onderzoek toe waarbij de situatie opnieuw escaleert door toename van het aantal ziekenhuisopnames en de sterftecijfers. Zoals het er nu naar uitziet moet ook Pijnacker-Nootdorp ernstig met die variant rekening houden.

Sociale crisis

Als de escalatie werkelijkheid wordt — en daar zit het de laatste weken wel naar uit — dan zullen de maatschappelijke gevolgen voor Pijnacker-Nootdorp wel degelijk ernstig zijn. Berenschot waarschuwt ervoor dat de huidige gezondheidscrisis niet alleen leidt tot een economische, maar in potentie ook tot een sociale crisis. De groep kwetsbaren groeit en groepen die het al zwaar hadden zullen het nog zwaarder krijgen.

Ook dreigt er een groep ‘nieuwe kwetsbaren’ te ontstaan, zoals ouderen die vatbaarder zijn voor het virus, jongeren en werkzoekenden die hun kansen op een baan zien slinken.

Verder zijn de gevolgen voor de glastuinbouw groot, vooral voor de sierteelt. Ook financieel gezonde glastuinbouwbedrijven lopen het risico in de problemen terecht te komen.

Cultuur

Berenschot schetst een somber beeld van de cultuursector in Pijnacker-Nootdorp. Culturele instellingen moeten nu al draaien met een verminderde capaciteit vanwege de anderhalve metermaatregel, terwijl het verdienmodel is gebaseerd op volle zalen, kaartverkoop en baromzet. Dat geldt met name voor CulturA & Zo in Nootdorp, waar het cultuurcafé al een inkomensverlies van enkele tienduizenden euro’s heeft geleden.

Bij een tweede lockdown dreigen grote financiële problemen en faillissementen in de cultuursector, voorspelt het adviesbureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *