Half miljoen voor nieuw beleid

B & W reserveert geld op de begroting voor nieuwe plannen van de raad.

De gemeenteraad heeft tot en met 2022 een half miljoen euro per jaar te besteden voor nieuwe wensen en plannen, die zijn opgeschreven in het raadsbrede collegeakkoord dat de fracties na de raadsverkiezingen hebben gesloten.

Op dit moment worden die wensen en plannen door het college uitgewerkt in een zogenaamde uitvoeringsagenda, maar er is al rekening mee gehouden in de begroting dat daar extra geld voor nodig is.

Het beschikbare bedrag voor nieuw beleid wordt genoemd in de programmabegroting voor de komende jaren, die aan de gemeenteraad is voorgelegd. Die begroting moet in november worden vastgesteld.

Inwoners krijgen de kans om over de begroting mee te praten. Voor het eerst belegt de gemeente op 30 oktober een avond waarin gemeenteraadsleden, maar ook inwoners, op een zogenaamde begrotingsmarkt informatie over de gemeentelijke financiƫn kunnen krijgen. Bewoners kunnen via een inspraakprocedure ook meepraten over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven.

Overschot

Wethouder Peter Hennevanger (D66) legt de gemeenteraad, net als in voorgaande jaren al het geval was, een begroting voor met een jaarlijks overschot. Dat is in de komende jaren nog wel relatief bescheiden. In 2019 en 2020 blijft er telkens rond de vier ton over en in 2021 nog maar een kwart miljoen, maar in 2022 rekent de gemeente op een batig saldo van zo’n 1,6 miljoen euro.

Die batige saldi komen er uiteraard alleen als zich geen tegenvallers voordoen. En daar lijkt wel een flinke adder onder het gras te zitten. Het college van B & W heeft bij het opstellen van de meerjarenbegroting nog geen rekening gehouden met een verdere korting op het gemeentefonds, het geld dus dat de gemeente van het rijk krijgt.

In de miljoenennota die vorige maand in Den Haag is gepresenteerd is al aangekondigd dat de gemeenten vanaf komend jaar minder geld uit dat gemeentefonds zullen krijgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *