Hart van Nootdorp: Ruim baan voor fietsers

Fietsers en voetgangers staan centraal in de ontwerp-Gebiedsvisie voor het Hart van Nootdorp. In de schetsen die zijn gemaakt voor het gebied met nieuwe woningen, een kindcentrum en een nieuwe Jan Janssenhal, krijgen wandelaars en langzaam verkeer ruim baan. Door de ruimtelijke opzet van het nieuwe dorpshart wil het gemeentebestuur lopen en fietsen aantrekkelijker maken dan het gebruik van de auto.

Voor voetgangers worden in het gebied nieuwe paden en trottoirs aangelegd. Ook worden de belangrijke oversteekpunten in het gebied, vooral in de Koningin Julianastraat, veiliger gemaakt. In de concept Gebiedsvisie wordt hieraan veel aandacht besteed, om ervoor te zorgen dat kinderen veilig naar het nieuwe kindcentrum kunnen lopen, maar ook om ouderen vanuit woonzorgcentrum Veenhage een veilige een aantrekkelijke route in de richting van het winkelcentrum te geven.

De wandelpaden in het Hart van Nootdorp komen zoveel mogelijk in en aan groenzones. Bestaand waardevol groen blijft behouden, maar er komen ook nieuwe groenzones in het gebied. Langs de paden worden plekken voor spelen en bewegen op een natuurlijke manier ingepast.

Parkeren

Ondanks dat het gebruik van de fiets en lopen zoveel mogelijk worden gestimuleerd is er in het Hart van Nootdorp toch behoefte aan flink wat parkeerruimte, meer dan momenteel het geval is. Toch wil de gemeente het aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte beperkt houden. Volgens de concept-Gebiedsvisie kan dat onder meer worden bereikt door gebruik te maken van de beschikbare parkeerplaatsen onder het Mercatogebouw en parkeerplaatsen onder de nieuwe woongebouwen.

Voor het halen en brengen van kinderen naar het kindcentrum komt er een zoen en zoef-voorziening en van plekken voor kort parkeren in de buurt. Bij de nieuwe Jan Janssenhal blijven de huidige parkeerplaatsen behouden.

Vragenlijst

De gemeente wil inwoners van Nootdorp zoveel mogelijk betrekken bij het opstellen van de definitieve gebiedsvisie. Tot en met 17 januari staat een online vragenlijst klaar op deze website, waarmee iedereen zijn mening voer de concept-Gebiedsvisie kan geven. De bedoeling is dat dit stuk in maart door de gemeenterad wordt vastgesteld.

Download hier de concept-Gebiedsvisie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *