Hart van Nootdorp: keuze is aan de raad

De gemeenteraad is aan zet. Die moet op donderdag 18 juni zelf een keuze maken welk scenario voor het Hart van Nootdorp het wordt; een nieuwe Jan Janssen-sporthal samen met IKC Regenboog en woningen op de brandweerlocatie, óf de nieuwe Jan Janssenhal op de plek van de oude hal, waardoor op de brandweerlocatie meer ruimte ontstaat.

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad in november had het college van B & W de eerste oplossing voorgesteld. Op de plek van de oude brandweerkazerne en de naastgelegen kinderopvang zou dan een groot gebouw komen waarin de nieuwe sporthal gecombineerd zou worden met het kindcentrum en met een appartementencomplex. Als belangrijkste argument noemde verantwoordelijk wethouder Peter Hennevanger het feit, dat op de plek van de huidige Jan Janssenhal geen ruimte genoeg is voor een nieuwe, grotere sporthal.

De gemeenteraad had veel twijfels en gaf de wethouder opdracht om alsnog te onderzoeken of de nieuwe sporthal op de huidige plek teruggebouwd zou kunnen worden. Dat onderzoek is gedaan, en daarom krijgt de gemeenteraad nu twee scenario’s voorgeschoteld.

‘Het past, én het past niet’

Een advies voor een van de twee varianten geeft het college niet, al benadrukte de wethouder dinsdagavond tijdens de beeldvormende vergadering van de raad wel dat er wat het college betreft eigenlijk niets is veranderd. “De sporthal op de oude plek past daar net, én past daar net niet. Als je kijkt naar hoe je die hal daar moet inpassen in groen, als je kijkt naar het parkeren en de ruimtelijke kwaliteit, dan blijven wij nog steeds bij onze oorspronkelijke conclusie. Maar we leggen de keuze aan de raad voor: u moet zelf uw afwegingen maken.”

De twee scenario’s die door de gemeente zijn uitgewerkt, werden dinsdagavond uitgebreid toegelicht in een online presentatie. Daarna kregen de raadsleden de kans om nog allerlei vragen te stellen. Veel van die vragen gingen over parkeren en over de berekening dat de nieuwe ontwikkeling zorgt voor een toename van de verkeersbewegingen met 25%. Ook werden er vragen gesteld over de manier waarop de inwoners van Nootdorp worden meegenomen in de plannen.

Scenario 2

Dat de inpassing van de nieuwe Jan Janssenhal op de huidige plek lastig is, komt omdat het gebouw flink groter wordt dan de oude sporthal. Het bouwoppervlak neemt met ruim 60% toe en het zaaloppervlak is straks zelfs twee keer zo groot als nu bij de oude hal het geval is. Om die grotere hal kwijt te kunnen zal in elk geval de voetbalkooi bij het terrein van RKDEO moeten verdwijnen.

Oordeel- en besluitvorming

Welke van de twee scenario’s de voorkeur van de gemeenteraad heeft wordt waarschijnlijk op 11 juni al wel wat duidelijker. Dan wordt de oordeelvormende vergadering gehouden en een week later volgt dus de besluitvorming.

De online presentatie is terug te zien op deze pagina. Via het menu Hart van Nootdorp op deze website is veel meer informatie te vinden over de ontwikkelingen in het centrum van het dorp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *