Hart van Nootdorp

In de komende jaren wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Hart van Nootdorp, een omvangrijk project met nieuwe woningen in het centrum van het dorp, nieuwbouw voor het Integraal Kindcentrum Regenboog en vervanging van de verouderde jan Janssen sporthal.

Voor deze ontwikkeling gaat het hart van het dorp behoorlijk op de schop. Dat gebeurt op drie locaties: de plek van het huidige Kindcentrum Regenboog aan de Koningin Julianastraat, de locatie van de voormalige brandweerkazerne en de naastgelegen kinderopvang Klauterbeer, even verderop aan de overkant van diezelfde straat, en de locatie van de huidige Jan Janssenhal, grenzend aan het complex van voetbalvereniging RKDEO.

Twee scenario’s

In de komende tijd moet de gemeenteraad de uitgangspunten van het plan vaststellen. De eerste keuze die moet worden gemaakt gaat over twee scenario’s die door het college van B & W zijn onderzocht. Die scenario’s worden ook aan de inwoners van het dorp voorgelegd: zij mogen hun visie op de plannen geven. De gesprekken en discussies moeten leiden tot een zogenaamde Gebiedsvisie, die eind dit jaar klaar moet zijn.

Pijnacker-Nootdorp Actueel volgt de ontwikkelingen en de besluitvorming rond het Hart van Nootdorp op de voet. In deze rubriek worden in de komende tijd de nieuwsberichten, verslagen en reportages gebundeld. Reageren mag!