Heliniet maakt gehakt van beschikking helihaven

Het zogenaamde GAVI-terrein in Ypenburg. De provincie wil voor de helihaven een ‘ontwerpbeschikking luchthavenregeling’ vaststellen.

De vereniging Heliniet, die al maanden strijdt tegen de vestiging van een helihaven in Ypenburg, heeft in een zienswijze die bij de provincie is ingeleverd, gehakt gemaakt van de ontwerpbeschikking van het college van Gedeputeerde Staten. In de zienswijze gaat Heliniet in op verschillende punten waarmee met het vaststellen van de ontwerpbeschikking geen rekening is gehouden. Een van de argumenten is dat de helihaven, op het zogenaamde GAVI-terrein in de buurt van het Prins Clausplein, feitelijk illegaal is aangelegd. Dat komt omdat de bestuursrechter eerder dit jaar de bezwaren van Heliniet had gehonoreerd door de planologische besluitvorming voor de helihaven te vernietigen.

Heliniet voert verder aan dat de in- en uitvliegroutes en de geluiden- en risicocontouren die in de luchthavenregeling worden genoemd, helemaal niet kloppen. Al die gegevens zijn berekend vanaf een verkeerd punt, namelijk midden op het GAVI-terrein. Maar de daadwerkelijke landingsplaats ligt daar niet: die ligt in de uiterste zuidwesthoek van de locatie. 

De vereniging merkt in de zienswijze ook op dat de milieudienst DCMR heeft vastgesteld dat het maximaal aantal toegestane vliegbewegingen voor dit jaar al lang is overschreden. Over heel 2017 hadden er maximaal 48 vliegbewegingen mogen worden uitgevoerd, dus maximaal 24 vluchten. Eind augustus stond de teller al op 70 vliegbewegingen. 

Heliniet wijst ook op bouwactiviteiten in de buurt van de helihaven. Zo komt op een afstand van ongeveer 600 meter een woontoren met 19 verdiepingen, en ook wordt in de nabijheid van de helihaven het laatste bouwplan van Ypenburg, deelplan 22, gerealiseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *