Hennevanger: Tegenvaller is mogelijk

Wethouder Hennevanger (links) houdt rekening met gevolgen voor de begroting door een lagere uitkering van het rijk.

Wethouder Peter Hennevanger (Financiën) houdt er rekening mee dat het bescheiden positieve resultaat van de gemeentelijke begroting voor volgend lager kan uitvallen of zelfs helemaal kan verdwijnen. In de meerjarenbegroting die aan de gemeenteraad is voorgelegd is geen rekening gehouden met de korting op de uitkering, die de gemeente de komende jaren van het rijk ontvangt. De geraamde overschotten voor 2019 en latere jaren zijn dus nog allerminst zeker.

De begroting is voor de zomer opgesteld aan de hand van de gegevens die toen bekend waren, zei Hennevanger dinsdag tijdens een persconferentie. De inkomsten vanuit het Gemeentefonds die in die begroting zijn opgenomen, zijn gebaseerd op de meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Minder geld van het rijk

Maar inmiddels ligt er een septembercirculaire. Daaruit blijkt dat Pijnacker-Nootdorp minder geld van het rijk krijgt dan waar tot nu toe op was gerekend. De uitkering is voor komend jaar al een miljoen euro minder dan geraamd en dat bedrag loopt in de jaren daarna verder op, tot zelfs 2,7 miljoen minder in 2022.

Hennevanger, geconfronteerd met deze cijfers, ontkende dinsdag dat de begroting die nu aan de raad is gestuurd een verkeerd beeld geeft. Volgens hem mag je de lagere uitkering uit het Gemeentefonds niet een-op-een vertalen naar de gemeentebegroting. “We zijn nu aan het doorrekenen wat de consequenties zijn van de septembercirculaire. Wat dat precies betekent voor onze begroting is nog niet te zeggen. We kunnen nog aan allerlei knoppen draaien om de lagere uitkeringen op te vangen.”

Gevolgen

De wethouder gaf tijdens de persconferentie wel aan dat het geraamde overschot van rond de vier ton voor volgend jaar nog allerminst zeker is. “Eén procent verschil in de uitkering van het rijk betekent al dat er grote gevolgen ontstaan voor onze begroting.”

De gemeenteraad zal de precieze doorrekening van de septembercirculaire voor de behandeling van de begroting in november ontvangen.

Lees ook: Half miljoen voor nieuw beleid

De gevolgen van de lagere uitkering van het rijk zijn nog niet duidelijk. “We kunnen nog aan allerlei knoppen draaien”, zegt Hennevanger.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *