Hoe moet P-N er in 2050 uitzien?

Een groene gemeente, maar ook met voldoende woningen, werkgelegenheid en bruisende winkelcentra: Pijnacker-Nootdorp heeft veel ambities.

Pijnacker-Nootdorp heeft in de komende decennia meer woningen nodig voor de eigen bevolking en voor inwoners uit de regio die graag in een dorpse omgeving willen wonen. Ook wil iedereen wel dat het groene karakter behouden blijft, dat er genoeg werkgelegenheid is, dat je er fijn kunt winkelen en recreëren en dat er sprake is van een veilig en gezond leefklimaat. Maar hoe combineer je dat allemaal? Hoe kun je de ruimte die er in de gemeente is zo inrichten dat aan al die voorwaarden wordt voldaan?

Als je al die dingen goed wilt regelen, dan heb je een omvangrijk plan nodig. Dat plan gaat de gemeente in de komende tijd maken; een raamwerk waarin globaal vastligt hoe Pijnacker-Nootdorp er over dertig jaar, in 2050, zou moeten uitzien. Die zogenaamde Omgevingsvisie is dan voortaan leidend voor alle nieuwe ontwikkelingen in de gemeente.

De straat op

Met het maken van die Omgevingsvisie is vorig jaar al begonnen. Eind 2020 moet dat plan klaar zijn. De gemeente houdt in de komende maanden een grote campagne om de inwoners en andere betrokkenen daarbij te betrekken. Ambtenaren en ingehuurde onderzoekers gaan hiervoor letterlijk de straat op. In winkelcentra, in een woonzorgcentrum, op het Stanislascollege, bij ondernemers en in de wijken: overal worden mensen om hun mening gevraagd.

Dat gebeurt dan vooral door middel van beelden: foto’s en tekeningen die samen een panorama vormen van hoe de gemeente zich zou moeten ontwikkelen. De onderzoekers zullen ook vooral vragen welk beeld de deelnemers hebben bij bepaalde aspecten.

Dat zijn dan vragen als: Welk beeld is voor u het meest kenmerkend voor de identiteit van Pijnacker-Nootdorp? En: Hoe denkt u dat een nieuwe woonwijk er uit moet zien? Of: Welke beelden passen volgens u bij een groene gemeente?

Geen voorwaarden vooraf

Ilona Jense

“We willen zoveel mogelijk mensen bereiken: ouderen, jongeren, winkelend publiek, bedrijven, de glastuinbouw”, zei wethouder Ilona Jense deze week in een toelichting. “We gaan ze letterlijk opzoeken, in een ouderencentrum en op school, in de winkelcentra. En daarin is in principe alles open: we stellen geen voorwaarden vooraf. De enige randvoorwaarden zijn dat het groen behouden blijft, en dat de afzonderlijke kernen behouden blijven.”

De eerste participatieronde moet nog voor de zomer zijn afgerond. In juni zijn de resultaten dan verwerkt in een ontwerpplan, dat tussen juli en september opnieuw aan de samenleving wordt voorgelegd. Volgens de planning wordt de omgevingsvisie daarna in december door de gemeenteraad vastgesteld.

Omgevingwet

Het ontwikkelen van de nieuwe Omgevingsvisie sluit aan bij de nieuwe Omgevingswet, die per 2021 van kracht wordt. Die nieuwe wet is vooral bedoeld om de procedures te vereenvoudigen die nu nog moeten worden gevolgd voor de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte. Zo wordt het eenvoudiger om bijvoorbeeld een bouwplan te ontwikkelen, zonder dat daar ingewikkelde en langdurige wijzigingen van een bestemmingsplan voor nodig zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *