Hoeve Biesland wordt natuurinclusief

Hoeve Biesland

De biologisch-dynamische boerderij Hoeve Biesland van Jan en Mieke Duindam in Delfgauw doet mee aan een pilot van Staatsbosbeheer op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Hoeve Biesland gaat delen van het natuur- en recreatiegebied De Balij beheren. Voorlopig wordt het gebied van 97 hectare voor twee jaar gepacht. Daarna is een overeenkomst voor 12 jaar mogelijk.

Door de extra hectares kan de boerderij hier gras als voer voor haar vee oogsten en beschikt ze over meer grondstof voor haar potstal. Hierdoor krijgt het bedrijf meer draagkracht.

Onderhoud

Hoeve Biesland gaat op verschillende vlakken een bijdrage leveren aan het onderhoud in de Balij. Zo zijn er afspraken gemaakt over maaien en afvoeren en het herstellen van de open ruimte voor een betere leefomgeving voor vlinders en andere insecten. De hulpboeren van Hoeve Biesland worden ingeschakeld voor het maaien van wandelpaden en rond bankjes; het bijhouden van het vogelkijkscherm bij de Scheg en het schoonhouden van bankjes en borden.

Hoeve Biesland werkt met 150 melk- en kalfkoeien, 70 stuks jongvee, 150 ossen, 30 kippen, 2 paarden en 60 schapen. Sinds 2015 staan de koeien in een potstal op 100% natuurgras. Naast het leveren van duurzame melk, vlees, groenten en brood, onder andere via de eigen weidewinkel, zet de boerderij zich ook in op het gebied van educatie en sociale werkvoorziening. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee als hulpboeren.

Op de boerderij werken veel hulpboeren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij worden ook ingeschakeld bij het natuurbeheer in De Balij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *