‘Hospice moet wél gemeentegarantie krijgen’

Zo zou het hospice in Koningshof er uit moeten gaan zien.

De fracties van het CDA en CU/SGP willen dat de gemeente garant staat voor een lening die de Stichting Hospice Koningshove wil afsluiten voor de financiering van de bouw van het hospice. Dat zou moeten komen op de zogenaamde Klavertje-3 locatie in Koningshof. Het college van B & W wil die gemeentegarantie op dit moment niet geven, omdat de stichting niet voldoende eigen vermogen zou hebben en omdat er nog geen gedragen businessplan zou zijn.

CDA en CU/SGP vinden dat die gemeentegarantie er wel moet komen. De stichting heeft de helft van het eigen vermogen al in kas en de gemeente draagt bij aan het bruggetje over de watergang langs het terrein. Onlangs heeft de Nootdorpse Christen Vrouwen Vereniging een grote bijdrage geleverd en ook zijn er sponsoren die willen meebetalen. Maar zowel de bank, die bereid is om een lening te verschaffen, als sponsoren willen wel dat de gemeente garant staat.

Waardevol

Het initiatief voor het hospice is genomen door enkele Delftse huisartsen. Zo’n voorziening kan een waardevolle bijdrage leveren aan mensen die in de laatste weken of maanden van hun leven op een plezierige manier afscheid kunnen nemen, vinden de beide fracties. Het hospice zal worden bemand door een aantal vaste krachten met medische kennis en vooral veel vrijwilligers. Die hebben zich al gemeld.

De fracties hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld over de kwestie. Daarnaast zijn ze van plan om bij de behandeling van de begroting te kijken of er mogelijkheden zijn om vanuit de gemeente een steentje bij te dragen, melden Monique de Veld (CDA) en Rob van der Welle (CU/GP) in een persbericht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *